Nickel

 

Användningen av nickel i smycken har begränsats eftersom nickel kan orsaka kontaktallergi. EU:s kemikalieförordning, d.v.s. REACH-förordningen begränsar den tillåtna mängden av nickel som produkter får släppa ifrån sig.  Förordningen gäller produkter som är i långvarig kontakt med huden och som kan släppa ifrån sig nickel.  Mängden nickel som produkterna släpper ifrån sig kan analyseras i ett laboratorium och det får inte överstiga 0,5 µg/cm2 per vecka.  Mängden nickel som håltagningssmycken, som används under piercingsårets läkning, får släppa ifrån sig är ännu mindre.

 

Mer information finns i Nickel-broschyr. (på finska)