Mätinstrument i ett företag inom ädelmetallbranschen

 

Mätinstrumentens typgodkännande förutsätter att ett godkänt kontrollorgan utför en typkontroll, med vilken man säkerställer att mätinstrumentets egenskaper och struktur överensstämmer med bestämmelserna.

 

I en första justering kontrollerar man att mätinstrumentet motsvarar en godkänd typ och att den fungerar pålitligt samt att mätfelet inte överskrider tillåtna gränsvärden.

 

I en periodisk justering kontrolleras mätinstrumentet med jämna mellanrum efter att den tagits i bruk och man säkerställer att den fungerar pålitligt under användningen.