Batteridrivna klockor och RoHS

 

En batteridriven klocka är en el- och elektronikprodukt som omfattas av kraven i RoHS-direktivet. I dessa krav ingår bl.a. CE-märkningskrav, märkning för separat insamling, EU-försäkran om överensstämmelse osv.

 

Tilläggsinformation om ämnet finns här i broschyr (på finska).