Bekräftelse eller avslutande av namnstämpel

Om registreringen av er namnstämpel håller på att gå ut, ska dess registrering antingen bekräftas på nytt eller avslutas. Tukes kontaktar er per brev cirka en månad innan registreringen går ut. Om ni vill utföra åtgärden på eget initiativ på förhand, vänligen handla enligt instruktionerna nedan.

 

  1. Skriv ut och fyll i blanketten som används för att bekräfta eller avsluta registreringen av namnstämpeln.
  2. För namnstämpelprovet behövs en liten platta som helst har en matt yta (t.ex. en platta av nysilver). För att säkerställa läsbarheten ska stämplar präglas på plattan flera gånger och med olika styrkor.
  3. Om det inte har skett förändringar i företagets uppgifter under de tre senaste åren, behöver vi inte ett handelsregisterutdrag eller en utskrift från företagsdatasystemet. Om det har skett förändringar i uppgifterna, ber vi att ni lämnar in de uppdaterade uppgifterna om ert företag.

 

Uppgifter om namnstämplar finns i namnstämpelregistret. Om ni inte vill att era uppgifter syns i registret, kan ni meddela oss detta på samma blankett. Då syns endast namnstämpeln och registreringsåren i registret. Om uppgifterna får publiceras, syns även företagets eller yrkesutövarens namn, kommun och telefonnummer utöver de uppgifter som nämns ovan.

 

För bekräftelse av registrering debiteras en avgift men avslutande av registrering är avgiftsfritt. Den gällande avgiften anges i Tukes prislista. En separat faktura på avgiften skickas senare. Den ifyllda blanketten och stämpelproverna ska lämnas in till Tukes Helsingforskontor under adress Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes), PB 66, 00521 Helsingfors.

 

Tukes behöver ett skriftligt meddelande om bekräftelse eller om avslutande av registrering.

 

Ytterligare information: 

Namn E-postadress Telefon

Kirsi Wiitala

kirsi.wiitala@tukes.fi

029 5052 235

Anneli Pärnänen

anneli.parnanen@tukes.fi

029 5052 637

Pirjo Säle

pirjo.sale@tukes.fi

029 5052 672