Undersökta olyckor 2016

Grävmaskinistens död i Agnico Eagle Finland Oy:s gruva i Kittilä 15.12.2016

I en underjordisk gruva skedde en olycka med dödlig utgång. Olyckan inträffade då entreprenörens grävmaskin föll från nivå 325 till nivå 350. Grävmaskinen höll på att göra underhållsarbete på en väg i gruvan då föraren körde ner i ett öppet hål som uppstått efter en sprängning vid stenbrottet. Det finns inga ögonvittnen till olyckan.

 

Sammandrag av olycksundersökningsrapport

Olycksundersökningsrapport (på finska)

Stordiaserie (på finska)

Video: Vad har vi lärt oss av gruvolyckan i Kittilä? (på finska)

Arbetstagarnas exponering för illaluktande gaser på Stora Enso Oyj:s fabriker i Veitsiluoto 7.11.2016

Vid produktionsanläggningen skedde en explosion i systemet för uppsamling av illaluktande gaser 7.11.2016 kl. 3.14. Arbetstagarna exponerades för koncentrerade illaluktande gaser kl. 7.26 då de höll på att byta ut de i explosionen skadade sprängblecken. En person måste föras till sjukhus.

 

Koncentrerade illaluktande gaser innehåller svavelväte, andra svavelföreningar, metanol och terpentin. Enligt Stora Enso Oyj:s säkerhetsdatablad för koncentrerade illaluktande gaser är de mycket brandfarliga, dödliga vid inandning och giftiga vid förtäring eller vid upptagning genom huden.

 

Sammandrag av olycksundersökningsrapport
Olycksundersökningsrapport
 (på finska)
PowerPoint-presentation (på finska)
Video (på finska)