• Textstorlek aaa

Tukes-anvisning 5/2015 Främjande av säkerheten i ridtjänster

18.10.2017

Anvisning i pdf-format (pdf, 764 kb, 53 s.)

 

Den här anvisningen återspeglar Tukes uppfattning om på vilket sätt konsumentsäkerhetslagstiftningens krav kan uppfyllas. Både Tukes och tjänsteleverantörer kan utnyttja denna anvisning då man bedömer och utvecklar säkerhet i konsumenttjänster. En myndighetsanvisning är inte till sin juridiska natur bindande såsom lagstiftningen. De synpunkter som framförs i anvisningen förser tjänsteleverantörer med exempel och alternativ för säker verksamhet. Tjänsteleverantörerna kan uppfylla lagstiftningens krav även på andra sätt.

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) främjar säkerheten och tillförlitligheten för produkter, tjänster och industriell verksamhet. Vårt mål är ett ansvarskännande, tryggt och konkurrenskraftigt Finland.

 

Vi vill vara en trygghetsskapare – förbättra och underlätta säkra handlingssätt i samhället.