• Textstorlek aaa

Tukes-anvisning 3/2015 Främjande av säkerheten i utförsåkningstjänster

8.6.2015

 

Anvisning i pdf-format (pdf, 840 kb)

 

Inledning

 

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) har sammanställt denna anvisning i syfte att främja säkerheten i utförsåkningstjänster. Anvisningen innehåller information om den centrala lagstiftningen om konsumenttjänster från till exempel konsumentsäkerhetslagen (920/2011, nedan KoSäL), statsrådets förordning om säkerhetsdokument för vissa konsumenttjänster (1110/2011, nedan förordningen om säkerhetsdokument), samt statsrådets förordning om uppgifter som skall lämnas om konsumtionsvaror och konsumenttjänster (613/2004, nedan förordningen om lämnande av uppgifter). Anvisningen grundar sig på Konsumentverkets anvisningar 11/2006 om främjande av säkerheten hos utförsåkningstjänster. Denna anvisning ersätter dessa tidigare anvisningar.

 

Enligt KoSäL som trädde i kraft 2012 får en konsumenttjänst inte orsaka fara. Enligt 11 § kan man vid bedömningen av en konsumenttjänsts farlighet fästa avseende vid bland annat tillsynsmyndigheternas anvisningar och rekommendationer. Tillsynsmyndigheten kan tillämpa denna anvisning som stöd för att bedöma huruvida utförsåkningstjänsterna uppfyller kraven.

 

Syftet med anvisningen är att förbättra säkerheten i utförsåkningstjänster och effektivisera säkerhetstillsynen som avses i KoSäL samt förebygga olyckor och olycksfall. Anvisningen är avsedd i synnerhet för verksamhetsutövaren och de tillsynsmyndigheter som avses i KoSäL. Även andra specialmyndigheter kan använda anvisningen som stöd.

 

Anvisningen innehåller direkta citat ur den förpliktande lagstiftningen. De direkta citaten ur lagstiftningen står i kursiv stil. Juridiskt sett är myndighetsanvisningen inte bindande såsom lagstiftningen. I anvisningen återges Tukes uppfattning om hur kraven i konsumentsäkerhetslagstiftningen kan uppfyllas. De aspekter som läggs fram i anvisningen ger verksamhetsutövaren exempel och alternativ då det gäller säker verksamhet. Verksamhetsutövaren kan även uppfylla de legislativa kraven på något annat sätt.

 

Närmare upplysningar

 

Verksamhetsutövaren ska från fall till fall överväga hur anvisningen kan tillämpas i verksamheten. Enligt konsumentsäkerhetslagstiftningen svarar en verksamhetsutövare alltid för säkerheten i sin verksamhet. En verksamhetsutövare svarar således för att verksamheten uppfyller kraven.

 

Säkerheten i utförsåkningstjänsterna är en del av tjänstekvaliteten. Säkerheten bidrar också till att kundnöjdheten ökar.

 

Denna anvisning kan skrivas ut på Tukes webbplats www.tukes.fi. Anknytande lagstiftning finns på adressen www.tukes.fi.

 

 

Generaldirektör                                                      Kimmo Peltonen

 
Direktör                                                                      Tuiri Kerttula

 

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) främjar säkerheten och tillförlitligheten för produkter, tjänster och industriell verksamhet. Vårt mål är ett ansvarskännande, tryggt och konkurrenskraftigt Finland.

 

Vi vill vara en trygghetsskapare – förbättra och underlätta säkra handlingssätt i samhället.