• Textstorlek aaa

Konsumentsäkerhet

Sökning
DatumRubrik
30.6.2015 Tukes-anvisning 6/2015 Uppgifter som ska lämnas om konsumtionsvaror och konsumenttjänster
  Anvisning i pdf-format (pdf, 914 kb, 29 s.)
4.6.2015 Tukes-anvisning 5/2015 Främjande av säkerheten i ridtjänster
    Anvisning i pdf-format (pdf, 764 kb, 53 s.)
19.3.2015 Tukes-anvisning 4/2015 Främjande av säkerheten i karting
  Anvisning i pdf-format (654 kb) 
8.6.2015 Tukes-anvisning 3/2015 Främjande av säkerheten i utförsåkningstjänster
  Anvisning i pdf-format (pdf, 840 kb)
2.6.2015 Tukes-anvisning 2/2015 Främjande av säkerheten i programtjänster
  Anvisning i pdf-format   (790 kb)
1.6.2015 Tukes-anvisning 1/2015 Främjande av säkerheten i simhallar och badanläggningar
  Anvisning i pdf-format (725 kb)