Tukes-anvisningar

 

Uppdaterade versioner av Tukes-anvisningar hittar du tjänstområdesvis i balken i vänstra kanten. Du kan också använda sökfunktionen nedan enligt tjänstområde eller årtal. 

 

Sökning
DatumRubrik
5.5.2017 Tukes anvisning 18/2017 Underhåll, ombyggnad och besiktningar av hissar
Anvisningen i pdf-format (pdf, 547 kb ) Upphäver Tukes-anvisnigen S6-2011 (publicerad 26.4.2011)  
21.4.2017 Tukes-anvisning 16/2017 Elanläggningar och besiktningar
Anvisning i pdf-format (pdf, 527 kb) Upphäver Tukes-anvisningen S4-2011 (publicerad 23.02.2011).
21.4.2017 Tukes-anvisning 19/2017 Standarder om elanläggningarnas säkerhet och om säkerheten vid elarbeten (S10-2017)
Anvisning i pdf-format (pdf, 500 kb) Ersätter anvisningen 12/2015 (S10-2015) (publicerad 16.12.2015) Gamla S10-Tukes-anvisningar och Tukes-anvisnin...
20.3.2017 Tukes-anvisning 15/2016 Anvisning för testning av stationära och semimobila sprutor
  Anvisning i pdf-format (34 s., 1,73Mt)
20.1.2017 Tukes-anvisning 17/2017 Auktoriserade besiktningsmän
Anvisning i pdf-format (pdf, 220 kb) Upphäver anvisningen S3-2005 (publicerad 31.10.2005)  
24.11.2016 Tukes-anvisning 14/2016 Anvisning för testning av spridningsutrustning för träd och buskar
  Anvisning i pdf-format (31 s., 1,58Mt)
22.11.2016 Tukes-anvisning 13/2016 Anvisning för testning av horisontella bomsprutor för växtskyddsmedel
  Anvisning i pdf-format (38 s. 2,06 Mt)
13.11.2015 Tukes-anvisning 11/2015 Bevakning av tryckbärande anordningar
  Anvisning i pdf-format (7 s., 270 kb)
3.9.2015 Tukes-anvisning 10/2015 Handling över säkerhetsprinciperna
  Anvisning i pdf-format (11 s., 340 kb)
2.9.2015 Tukes-anvisning 9/2015 Säkerhetsrapport
  Anvisning i pdf-format (23 s.,  480 kb)