• Textstorlek aaa

Fyrverkerikampanj 2002-2003

Vid varje årsskifte säljs i Finland t.o.m. miljoner fyrverkeripjäser. Även om alla pjäser som saluförs i vårt land måste stämma överens med de finländska säkerhetskraven, bör du komma ihåg följande faktum:Varje pjäs - om den inte används rätt eller om den fungerar felaktigt - kan orsaka en allvarlig skada. De vanligaste av dessa är ögonskador.när du skjuter fyrverkeripjäser eller ser på när andra avfyrar dem. Skyddsglasögonen är billiga. De säljs på samma ställen som fyrverkeripjäser och t.ex. i järnaffärer. Skaffa skyddsglasögonen på samma gång åt dig själv och åt hela ditt sällskap.

Säkerhetsteknikcentralen (TUKES) är en myndighet som övervakar försäljningen och upplagringen av fyrverkeripjäser i Finland. Vi bedriver varje år kampanjer för säkerheten. Vi tillönskar ett tryggt nytt år!

  • Se till att du har tillräckligt med plats för fyrverkeriet
  • Rikta pjäserna bort från människor och byggnader vid avfyrandet
  • Läs bruksanvisningen noga och följ den exakt
  • Använd skyddsglasögon

Framför allt, var försiktig