• Textstorlek aaa

Fyrverkerikampanj 2001-2002

vaaratonta_ilotulitetta_juliste.jpg (22363 bytes)vaaratonta_ilotulitetta_juliste.jpg (22363 bytes)vaaratonta_ilotulitetta_juliste.jpg (22363 bytes)vaaratonta_ilotulitetta_juliste.jpg (22363 bytes)vaaratonta_ilotulitetta_juliste.jpg (22363 bytes)vaaratonta_ilotulitetta_juliste.jpg (22363 bytes)vaaratonta_ilotulitetta_juliste.jpg (22363 bytes)

Vid varje årsskifte säljs i Finland t.o.m. miljoner fyrverkeripjäser. Även om alla pjäser som saluförs i vårt land måste stämma överens med de finländska säkerhetskraven, bör du komma ihåg följande faktum:

E N   O F A R L I G   F Y R V E R K E R I P J Ä S   F I N N S   I N T E   T I L L.

Varje pjäs - om den inte används rätt eller om den fungerar felaktigt - kan orsaka en allvarlig skada. De vanligaste av dessa är ögonskador.

A N V Ä N D   S K Y D D S G L A S Ö G O N

när du skjuter fyrverkeripjäser eller ser på när andra avfyrar dem. Skyddsglasögonen är billiga. De säljs på samma ställen som fyrverkeripjäser och t.ex. i järnaffärer. Skaffa skyddsglasögonen på samma gång åt dig själv och åt hela ditt sällskap.

Säkerhetsteknikcentralen (TUKES) är en myndighet som övervakar försäljningen och upplagringen av fyrverkeripjäser i Finland. Vi bedriver varje år kampanjer för säkerheten. Vi tillönskar ett tryggt nytt år!

Vill du berätta om dina erfarenheter av fyrverkeripjäser eller skicka hälsningar till TUKES? Det kan du göra här


Se till att du har tillräckligt med plats för fyrverkeriet
Rikta pjäserna bort från människor och byggnader vid avfyrandet
Läs bruksanvisningen noga och följ den exakt
Använd skyddsglasögon
Framför allt, var försiktig
DET FINNS INGA OFARLIGA FYRVERKERIPJÄSER

Tryggt och säkert Nytt År!

Anvisningar för fyrverkerier

Godkända för försäljning

Kampanjfilmen (mpeg, 2 MB)

Kampanjfilmen (rm, RealPlayer, 1,5 MB)

(823 kb)
Serien i pdf-format lång version
(763 kb)

Säkerhetsteknikcentralen (TUKES)                                   December 2001