• Textstorlek aaa

Importörer av fyrverkeripjäser

Prov för den som ansvarar för importen av fyrverkeripjäser

Verksamhetsutövare som ansvarar för importen av fyrverkeripjäser ska göra en anmälan till Säkerhets- och kemikalieverket enligt lagen om säkerhet vid hantering av farliga kemikalier och explosiva varor (390/2005) 93 §, och i den definiera lämpliga lagerlokaler samt plats, anordningar och utrustning som lämpar sig för fyrverkeripjäsernas kvalitetskontroll och testning, och en tillräcklig ansvarsförsäkring för denna verksamhetstyp och omfattning. Dessutom ska det finnas en kompetent ansvarsperson i tjänst som visar sin kompetens i ett prov som ordnas av Tukes.

 

Provmaterial


Provet är ett flervalsprov med 10 essäfrågor och 18 kryssa-i-frågor. Vid provet får man ha med alla förordningar, bestämmelser och annat bakgrundsmaterial som anknyter till provområdet (endast personligt pappersmaterial).


Provresultaten meddelas inom 3 veckor. Maxpoäng för provet är 41 och den lägsta godkända poängen är 29. Betyg eller uppgift om underkänt prov skickas till den uppgivna e-postadressen. För deltagande i prov debiteras i efterhand enligt Tukes prislista (avgiften är för närvarande 90 euro).

 

Kontaktuppgifter för inhämtandet av material


Författningarna finns elektroniskt på både Tukes och Edita Oy:s webbsidor


Edita Publishing Oy
Kundtjänst tfn 020 450 05, fax 020 450 2380
E-post asiakaspalvelu.publishing@edita.fi
Nätbokhandel www.edita.fi/netmarket

 

Anmälan till provet

Provtillfällen ordnas på alla de orter där Tukes har kontor. Anmälan till provet ska göras senast två veckor före önskat provtillfälle. Anmälan görs elektroniskt eller per telefon till:
Mikko Ojala, tfn 029 5052 427, fornamn.efternamn@tukes.fi.

 Utan anmälan kan man inte delta i provet.

 

Provtillfällen

 

Helsingfors
15.1.2016
11.3.2016
22.4.2016
3.6.2016
Kuopio
15.1.2016
11.3.2016
22.4.2016
3.6.2016

Uleåborg
15.1.2016
3.6.2016

Rovaniemi
22.4.2016
Tammerfors
15.1.2016
11.3.2016
22.4.2016
3.6.2016