• Textstorlek aaa

Arrangörer av fyrverkerier

Prov för arrangören av fyrverkeri

Den som arrangerar ett fyrverkeri förutsätts göra en anmälan till Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes), vilkens uppgifter definieras i lagen om säkerhet vid hantering av farliga kemikalier och explosiva varor (390/2005) 94 §. Den ansvarige personen ska också genomgå Tukes prov för att visa sin kompetens.


Provmaterial


Provet är ett flervalsprov med 13 essäfrågor och 10 kryssa-i-frågor. Vid provet får man ha med alla förordningar, bestämmelser och annat bakgrundsmaterial som anknyter till provområdet (endast personligt pappersmaterial).


Provresultaten meddelas inom 3 veckor. Maxpoäng för provet är 42 och den lägsta godkända poängen är 30. Betyg eller uppgift om underkänt prov skickas till den uppgivna e-postadressen. För deltagande i prov debiteras i efterhand enligt Tukes prislista (avgiften är för närvarande 90 euro).

 

Kontaktuppgifter för inhämtandet av material


Författningarna finns elektroniskt på både Tukes och Edita Oy:s webbsidor


Edita Publishing Oy
Kundtjänst tfn 020 450 05, fax 020 450 2380
E-post asiakaspalvelu.publishing@edita.fi
Nätbokhandel www.edita.fi/netmarket

 

Anmälan till provet


Provtillfällen ordnas på alla de orter där Tukes har kontor. Anmälan till provet ska göras senast två veckor före önskat provtillfälle. Anmälan görs elektroniskt eller per telefon till:
Mikko Ojala, p. 029 5052 427, fornamn.efternamn@tukes.fi.

Utan anmälan kan man inte delta i provet.

 

Provtillfällen

  

Helsingfors
15.1.2016
11.3.2016
22.4.2016
3.6.2016
Kuopio
15.1.2016
11.3.2016
22.4.2016
3.6.2016
Uleåborg
15.1.2016
3.6.2016
Rovaniemi
22.4.2016
Tammerfors
15.1.2016
11.3.2016
22.4.2016
3.6.2016