Växtskyddsmedel


1. Godkännande av preparat


Blanketten
till ansökan om godkännande av växtskyddsmedelspreparat (Dokumenten är på engelska).

Bilagan 1  Completeness check for the authorisation of a plant protection product, chemical preparation (på engelska)

Bilagan 2 Summary of good agricultural practice for pesticide uses in Finland (på engelska)

Bilagan 3  Reference list of supplied studies (på engelska)

 

Anvisning  (pdf) till ansökan om ömsesidigt godkännande.


Nationella datakrav kan finnas i vägledningsdokumentten för samarbete i den norra zonen:


'Guidance on requirements for efficacy data for zonal evaluation of plant protection product in the Northern Zone' finns här.


Kalkylatorn för jordmånshalter

 

2. Ändringar, avlägsnande och minor use-ansökan av godkända växtskyddsmedel


Blanketten till ansökan om ändringar, avlägsnande och minor use-ansökan av godkända växtskyddsmedel (dokumenten är på engelska).

Anvisning (pdf) till ansökningsförfarande för minor use -användningsområde.

 

3. Parallel import


Blanketten till ansökan om parallel import (på finska), (på engelska)


4. Ansökan för forsknings- och utvecklingssyfte


Blanketten till forsknings- och utvecklingssyfte med såväl icke godkända växtskyddsmedel och som godkända växtskyddsmedel för utvidgning av bruksändamål.

 

5. Utbildnings- och examensanordnare

Ansökan om att bli utbildnings- och examensanordnare (doc)