• Textstorlek aaa

Explosiva varor

Prislista (i pdf-format)

 

 

Blanketterna är i Wordformat. Du kan inhämta blanketten till din egen dator och fylla i den elektroniskt eller ta en utskrift på den och fylla i den för hand. Skicka den ifyllda blanketten med behövliga bilagor till:

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes)
PB 66
00521 HELSINGFORS