Tarkastuslaitokset

Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) hyväksymät tarkastus- ja arviointilaitokset sekä valtuutetut laitokset

VAK-määräaikaistarkastuslaitokset löytyvät sivun alaosasta

Tukes voi hyväksyä tai tunnustaa tarkastuslaitoksia ja valtuutettuja laitoksia seuraavilta toimialoilta:

 • jalometallituotteet
 • kaivosten nostolaitokset
 • kontit
 • mittauslaitteiden varmentaminen (ent. vakaus)
 • painelaitteet
 • pelastustoimen laitteet
 • sähkö- ja hissiturvallisuus
 • vaarallisten aineiden kuljetus
 • vaaralliset kemikaalit (nestekaasu, maakaasu)

 

 Ab Alarm Control Alco Oy
PL 212  (Koivulehdontie 21, 01510 Vantaa)
01301 Vantaa
puh. 010 821 2121, fax 010 821 2122 

 

Hyväksytty pätevyysalue:

 • pelastustoimen laitteista annetun lain (10/2007) mukaiset palonilmaisulaitteistojen tarkastuslaitoksen tehtävät
 • pelastustoimen laitteista annetun lain (10/2007) mukaiset automaattisten sammutuslaitteistojen tarkastuslaitoksen tehtävät

 

Aptepa Ky
Ylimensalmentie 7
43500 Karstula

 

Hyväksytty pätevyysalue:

 • mittauslaitelain (707/2011) tarkoittama tarkastuslaitos
  •   ei-automaattisten vaakojen määräaikaisvarmennukset
  •   automaattisten erotteluvaakojen määräaikaisvarmennukset

 


DEKRA Industrial Oy
Tuupakankuja 1
01740 Vantaa
puh. (09) 878 020, fax (09) 878 6653

 

Hyväksytty pätevyysalue:

 • painelaiteturvallisuudesta annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen (953/1999) mukaiset hyväksytyn laitoksen tehtävät;
 • kattilalaitosten käytön valvojien pätevyyskirjoista annetun asetuksen (891/1999) 4 §:n 1 momentin 3 kohdan mukainen hyväksytyn laitoksen tehtävä (B-koneenhoitajan kuulustelutodistuksen antaminen) sekä ko asetuksen 3 §:n tarkoittama pätevyyskirjojen antaminen ja luettelon pitäminen;
 • vaarallisten aineiden kuljetukseen tarkoitettujen pakkausten, säiliöiden ja irtotavarakonttien vaatimustenmukaisuuden osoittamista annetun valtioneuvoston asetuksen (1008/2011) 10 §:n kohtien 1) - 8) mukaiset VAK-tarkastuslaitoksen tehtävät;
 • maakaasun käsittelyn turvallisuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen (551/2009) mukaiset tarkastuslaitoksen tehtävät;
 • kemikaaliturvallisuuslakiin (390/2005) perustuen: vaarallisten kemikaalien teollisesta käsittelystä ja varastoinnista annetun valtioneuvoston asetuksen (855/2012) mukaiset tarkastuslaitostehtävät; asetuksen (59/1999) 8 luvun mukaiset tarkastuslaitostehtävät, kauppa- ja teollisuusministeriön palavista nesteistä annetun päätöksen (313/1985) 5 - 6 lukujen sekä kauppa- ja teollisuusministeriön öljylämmityslaitteista annetussa päätöksessä (314/1985) kuvatut tarkastuslaitostehtävät;
 • mittauslaitelain (707/2011) mukaiset, nestemittarien ensi-, määräaikais- ja uusintavarmennusta koskevat tarkastuslaitoksen tehtävät;
 • pelastustoimen laitteista annetun lain (10/2007) mukaiset palonilmaisulaitteistojen ja automaattisten sammutuslaitteistojen tarkastuslaitosten tehtävät;
 • sähköturvallisuuslain (410/1996) mukaiset sähkölaitteistojen varmennus- ja määräaikaistarkastuksia koskevat valtuutetun laitoksen tehtävät, lukuunottamatta luokan 3 c sähkölaitteistoja;
 • konttilain (762/1998) mukaiset tarkastuslaitoksen tehtävät.

 

Oy Elspecta Ab
PL 26
01301 Vantaa
puh. 0208 316191, fax (09) 877 6191

 

Hyväksytty pätevyysalue:

 • kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen (517/1996) mukaiset varmennus- ja määräaikaistarkastukset sähkölaitteistolle; sekä
 • kauppa- ja teollisuusministeriön asetuksen (663/1996) mukaiset määräaikaistarkastukset hisseille sekä asetuksen 2 §:n ja 22 §:n tarkoittamille nosto- ja siirtolaitteille. 

 

 

FINN-Tarkastus Oy
Puusepänkatu 5
13110 Hämeenlinna
puh. +358 50 322 8725

 

Hyväksytty pätevyysalue

 • sähköturvallisuuslain (410/1996) mukaiset sähkölaitteistojen varmennus- ja määräaikaistarkastuksia koskevat valtuutetun laitoksen tehtävät.

 


Henkilö- ja Yritysarviointi Seti Oy 
PL 55 (Harakantie 18)
02601 Espoo
puh. (09) 5476 1600, fax (09) 5476 1666

 

Hyväksytty pätevyysalue:

 • kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen (516/1996) mukaiset sähkö-, hissipätevyydet ja henkilöiden kelpoisuudet sekä arvioinnin perusteella annetut pätevyys- ja kelpoisuustodistukset.

 

Hissbesiktningar i Sverige Ab sivuliike Suomessa
Myyrmäentie 2
01600 Vantaa
Puh. 0207 406 170

 

Hyväksytty pätevyysalue

 • kauppa- ja teollisuusministeriön asetuksen (663/1996, muutos 31/2003) mukaiset määräaikaistarkastukset hisseille sekä asetuksen 2 §:n ja 22 §:n tarkoittamille nosto- ja siirtolaitteille.Inspecta Sertifiointi Oy
PL 1000 (Sörnäistenkatu 2)
00581 Helsinki
puh. 010 521 600, fax 010 521 6211

 

Hyväksytty pätevyysalue:

 • kattilalaitosten käytön valvojien pätevyyskirjoista annetun asetuksen (891/1999) mukaiset hyväksytyn laitoksen tehtävät.


Inspecta Tarkastus Oy
PL 1000 (Sörnäistenkatu 2)
00581 Helsinki
puh. 010 521 600

 

Hyväksytty pätevyysalue:

 • painelaiteturvallisuudesta annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen (953/1999) mukaiset hyväksytyn laitoksen tehtävät;
 • kattilalaitosten käytön valvojien pätevyyskirjoista annetun asetuksen (891/1999) 4 §:n 1 momentin 3 kohdan mukainen hyväksytyn laitoksen tehtävä (B-koneenhoitajan kuulustelutodistuksen antaminen);
 • kaivoslain (621/2011) 137 §:n mukainen tarkastuslaitos;
 • vaarallisten aineiden kuljetukseen tarkoitettujen pakkausten, säiliöiden ja irtotavarakonttien vaatimuksenmukaisuuden osoittamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen (124/2015) 12 §:n mukaiset ajoneuvosäiliöiden, rautatiesäiliöiden ja säiliökonttien VAK-tarkastuslaitoksen tehtävät;
 • tunnustetun VAK-tarkastuslaitoksen tehtävät IBC-pakkauksille vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä annetun Liikenteen turvallisuusviraston määräyksen TRAFI/4541/03.04.03.00/2015 liitteen A, kohdan 6.5.4.4 mukaisesti;
 • maakaasun käsittelyn turvallisuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen (551/2009) mukaiset tarkastuslaitoksen tehtävät;
 • vaarallisten kemikaalien teollisesta käsittelyn ja varastoinnin valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen (685/2015) mukaiset tarkastuslaitoksen tehtävät;
 • palavista nesteistä annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen (313/1985) mukaiset tarkastuslaitoksen tehtävät;
 • öljylämmityslaitteistoista annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen (314/1985) mukaiset tarkastuslaitoksen tehtävät;
 • mittauslaitelain (707/2011) mukaiset käytönaikaiset varmennukset ja tyyppitarkastukset sellaisille mittauslaitteille, jotka eivät kuulu EU:n mittauslaitedirektiivin 2014/32/EU tai vaakadirektiivin 2014/31/EU soveltamisalaan;
 • pelastustoimen laitteista annetun lain (10/2007) mukaiset palonilmaisulaitteistojen ja automaattisten sammutuslaitteistojen tarkastuslaitoksen tehtävät
 • valtuutetun laitoksen tehtävät koskien sähköturvallisuuslain (410/1996) sekä kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen (517/1996, muutos 335/2004) mukaisia varmennus- ja määräaikaistarkastuksia sähkölaitteistoille; sekä
 • valtuutetun laitoksen tehtävät koskien kauppa- ja teollisuusministeriön asetuksen (663/1996, muutos 31/2003) mukaisia määräaikaistarkastuksia hisseille sekä asetuksen 2 ja 22 §:n tarkoittamille nosto- ja siirtolaitteille.     

 

Insteam Oy
Verkatehtaankatu 4
20100 Turku
puh. 020 734 1810

 

Hyväksytty pätevyysalue

 • painelaiteturvallisuudesta annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen (953/1999) mukaiset hyväksytyn laitoksen tehtävät;
 • kattilalaitosten käytön valvojien pätevyyskirjoista annetun asetuksen (891/1999) 4 §:n 1 momentin 3 kohdan mukainen hyväksytyn laitoksen tehtävä (B-koneenhoitajan kuulustelutodistuksen antaminen) sekä ko asetuksen 3 §:n tarkoittama pätevyyskirjojen antaminen ja luettelon pitäminen;
 • maakaasun käsittelyn turvallisuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen (551/2009) mukaiset tarkastuslaitoksen tehtävät;
 • vaarallisten aineiden kuljetukseen tarkoitettujen pakkausten, säiliöiden ja irtotavarakonttien vaatimustenmukaisuuden osoittamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen (1008/2011) VAK-tarkastuslaitoksen tehtävät kattaen 10 §:n kohdan 3) säiliön määräaikaistarkastukset;
 • kemikaaliturvallisuuslakiin (390/2005) perustuen: asetuksen (59/1999) 8 luvun mukaiset tarkastuslaitostehtävät, kauppa- ja teollisuusministeriön palavista nesteistä annetun päätöksen (313/1985) 5 - 6 lukujen sekä kauppa- ja teollisuusministeriön öljylämmityslaitteista annetussa päätöksessä (314/1985) kuvatut tarkastuslaitostehtävät;
 • nestekaasulaitosten tarkastukset.

 

Labtium Oy
PL 57 (Tekniikantie 2)
02151 Espoo
 

Hyväksytty pätevyysalue:

 • jalometallituotteista annetun valtioneuvoston asetuksen (1148/2000) mukaiset tarkastuslaitoksen tehtävät.

 


Lämmitysenergia Yhdistys ry
Sitratori 5
00420 HELSINKI
puh. 010 617 7410, fax (09) 5660 0956

 

Hyväksytty pätevyysalue:

 • kemikaaliturvallisuuslain (390/2005) 56 § tarkoittama arviointilaitos
  - öljysäiliöiden tarkastusliikkeiden vastuuhenkilöiden pätevyyskokeet ja -todistukset
  - öljylämmityslaitteistojen asennusliikkeiden vastuuhenkilöiden pätevyyskokeet ja -todistukset
  - hyväksyttyjen kaasuasennusliikkeiden vastuuhenkilöiden kokeet ja niistä annettavat todistukset
 • kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen (516/1996) 14 §:n tarkoittamat lämmityslaitteistoihin liittyvät sähköturvallisuustutkinnot

 

NLT Nostolaitetarkastus Oy
Tohlopinkatu 46 F 25
33310 TAMPERE
puh. 044 512 5668

 

Hyväksytty pätevyysalue:

 • kauppa- ja teollisuusministeriön asetuksen (663/1996, muutos 31/2003) mukaiset määräaikaistarkastukset nosto-oville


Nosturiexpertit Oy - Nosturilloyds
Nallekuja 2
01900 Nurmijärvi
puh. (09) 548 4144, fax (09) 548 4110

 

Hyväksytty pätevyysalue:

 • kauppa- ja teollisuusministeriön asetuksen (663/1996) mukaiset määräaikaistarkastukset asetuksen 22 § 4 kohdan tarkoittamille nosto-oville.

 

PME-Control Oy
Luhtatie 4 A 3
66300 Jurva
puh. 0400 162 165

 

Hyväksytty pätevyysalue:

 • mittauslaitelain (707/2011) tarkoittama tarkastuslaitos (automaattiset vaa'at, punnukset, muut mittauslaitteet ja -järjestelmät - määräaikaisvarmennus, ei-automaattiset vaa'at - määräaikaisvarmennus, tarkkuusluokat II, III ja  IV)


Scanlevel Oy
Menotie 4
33470 Ylöjärvi
puh. 040 588 3587
info@scanlevel.fi

 

Hyväksytty pätevyysalue:

 • mittauslaitelain (707/2011) mukaiset polttoaineiden jakelumittareiden määräaikaisvarmennukset

 

Suomen Höyrypursiseura r.y.
c/o Pekka Snellman

Lähdekalliontie 8 A
01380 Vantaa

 

Hyväksytty pätevyysalue:

 • painelaiteturvallisuudesta annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen (953/1999) mukaiset omatarkastuslaitoksen tehtävät (seuran höyrylaivojen painelaitteiden määräaikaistarkastukset).

 
Teollisuuden Voima Oy
TVO:n tarkastuslaitos
Olkiluodontie 1360
27160 Olkiluoto
puh. (02) 838 11, fax (02) 838 121 09

 

Hyväksytty pätevyysalue:

 • painelaiteturvallisuudesta annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen (953/1999) mukaiset omatarkastuslaitoksen tehtävät lukuunottamatta 6 luvussa mainittuja tehtäviä.

 
Testlink Oy
Lenkkitie 8
36240 Kangasala
puh. 0400 213 069

 

Hyväksytty pätevyysalue:

 • vaarallisten aineiden kuljetukseen tarkoitettujen painovoiman tai paineen avulla täytettävien ja tyhjennettävien ajoneuvosäiliöiden, irrotettavien säiliöiden, UN-säiliöiden, rautatiesäiliöiden ja säiliökonttien hyväksynnät sekä määräaikaistarkastukset
 • painelaiteturvallisuudesta annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen (953/1999) mukaiset painelaitteiden tarkastukset lukuun ottamatta kuljetettavien painelaitteiden täyttölaitosten ja täyttöpaikkojen tarkastuksia

 

VTT Expert Services Oy
Vakolantie 55
03400 Vihti
puh. 020 722 111

 

Hyväksytty pätevyysalue:

 • vaarallisten aineiden kuljetukseen tarkoitettujen pakkausten ja säiliöiden vaatimuksenmukaisuuden osoittamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen (302/2001) 9 §:n 1 momentin alakohtien 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ja 9 mukaiset VAK-tarkastuslaitoksen tehtävät.
 • vaarallisten kemikaalien varastosäiliöiden rakenteen hyväksyntä sekä ko. varastosäiliöiden rakennetarkastus (390/2005).


VAK-määräaikaistarkastuslaitokset

 

VAK-määräaikaistarkastuslaitokset tekevät IBC-pakkausten määräaikaistarkastuksia 2,5 ja 5 vuoden välein.

 

Algol Chemicals Oy
Länsilaituri 8
20200 Turku
Puh. +358 9 50991

 

Arwina Oy
Härkätie 1416
21560 Ollila
Puh. +358  2 484 960

 

Bang & Bonsomer Group Oy 

Itälahdenkatu 18 A
00210 Helsinki
Puh. +358 9 681 081

 

Cramo Finland Oy

Kalliosolantie 2
01740 VANTAA
puh. +358 10 66 11 0

 

Farmtools Oy

Leinosentie 16
62375 YLIHÄRMÄ
puh. +358 6 484 6330


Finncont Oy

Sampolantie 3
34800 VIRRAT
Puh. +358 3 485 411

 

HTT 5 High Tech Tubing Oy

Ekokem Oyj:n tilat, Kuulojankatu 1
11120 Riihimäki
Puh. +358 3 3434 366

 

Hämeen Rakennuskone Oy

Vuokrattavien lämmityslaitteiden polttoainetankkien tarkastukset.

Lentolantie 24
36220 KANGASALA
Puh. +358 3 2772 555

 

Jokimäki Service Oy

Vanha Söörmarkuntie 32
29570 SÖÖRMARKKU
Puh. +358 44 510 8414

 

IBC Katsastus Oy

Kisällintie 7
04500 KELLOKOSKI

 

Jämsän Metalli ja Kuljetus Oy

Mäkirinne 1
42300 JÄMSÄNKOSKI
Puh. +358 14 766 760

 

Kaucon Oy

Uurontie 8
80770 KONTIOLAHTI AS.
Puh. +358 13 732 332

 

Kemira Chemicals Oy

PL 22 (Tapiolankaari 50)
54101 JOUTSENO
Puh. +358 10 8611

 

Korin Oy, Infraline

Högberginhaara 3
04360 Tuusula
Puh. +358 40 485 8840

 

Kuljetus Team Virtanen Oy

Juvan Teollisuuskatu 21 A

02920 ESPOO

Puh. +358 9 8545840

Lassila & Tikanoja Oyj

Sääksvuorentie 4
40530 JYVÄSKYLÄ
Puh. +358 10 6365909

 • Hämeenlinna
 • Joensuu
 • Kotka
 • Lahti
 • Oulu
 • Pori
 • Turku
 • Tuusula
 • Vaasa


Maintpartner Oy

Palokankaantie 11
PL 21
49461 HAMINA
Puh. +358 9 23115000

  

Nikkasen Konepaja Oy

Inkereentie 311

24280 SALO

puh. +358  45 852 5855

 

Nurmeksen Metalli Oy
Voimatie 1
75530 NURMES
Puh +358 13 462 260

 

Onni Forsell Oy
Jussilantie 5
05200 Rajamäki
Puh. +358 9 276 6980

 

Paketo Oy

Kisällintie 7
04500 KELLOKOSKI
Puh. +358 9 2744 580

 

Pohjolan Öljysäiliötarkastus ja -korjaus Oy

Sammaltie 77

90650 OULU

Puh. +358 8 378 790

 

Rauman Tankkihuolto Oy

Koisuontie 4

26410 KAARO

 

Rauma Terminal Services Oy

Iso-Hakunintie
26100 RAUMA
Puh. +358 2 822 0933

 

Saarijärven Päätytuote Oy

PL 16, Sara-ahontie 5
43101  SAARIJÄRVI
Puh.  +358 10 841 2400

 

Skanska Rakennuskone Oy
Nurmijärven Kalustokeskus

Hirvitie 5
01900 NURMIJÄRVI

 

SL-Trans Oy

Porovedentie 210 B
74160 IISALMI
puh. +358 40 512 7324

 

Sun Chemical Oy

Pieni teollisuuskatu 2
02920 ESPOO
puh. +358 20 750 9700

 

Suomen Säiliöpuhdistus ja -tarkastus Oy

PL 31 (Jäspilänkatu 28)
04251 KERAVA

 

Säiliö Ykköset Oy

Talvitie 14
67200 KOKKOLA
Puh. +358 20 779 0066

 

Säiliö- ja Teräsrakenne A. Luoto Oy

Viialantie 72
42220 KAIPOLA
Puh. +358 14 761 197

 

Tuomisen Sepänliike Ky

Sahamäentie 5
27230 LAPPI

 

Yara Suomi Oy (tarkastaa vain omassa käytössä olevia IBC-astioita)

PL 5 (Hangonsaari)
23501 UUSIKAUPUNKI


YIT Kalusto Oy

Yhteiskouluntie 11
31700 Urjala

 
Öljykolmio Oy

Urakuja 1

21360 Lieto As.

 • Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes), Helsingfors
  PB 66 (Semaforbron 12 B)
  00521 HELSINGFORS
  (Böle förvaltningscentrum) 
 • Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes), Tammerfors
  Yliopistonkatu 38
  33100 TAMMERFORS
  (Attilahuset)
 • Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes), Rovaniemi
  Valtakatu 2
  96100 ROVANIEMI
  (Regionförvaltningsverkets hus)
 • Telefon (växel) 
  029 5052 000
  (lokalnäts- eller mobilsamtalsavgift enligt uppringarens operatör)
 • E-postadresser
  fornamn.efternamn@tukes.fi
  kirjaamo@tukes.fi (registratorskontor)
 • Öppet 
  kl. 8.00–16.15 (må–fr)
 • Nätfakturor
  EDI-kod: 003710212779
  Förmedlarkod (OpusCapita Group Ab): 
  003710948874
 • FO-nummer
  1021277-9
 • Momsnummer
  FI10212779