Business Application-systemet

Business Application är ett system, genom vilket verksamhetsutövare kan anmäla konsumtionsvaror som ger upphov till fara och åtgärder i anknytning till dessa till myndigheterna.


Anmälan bygger på verksamhetsutövarens skyldighet i enlighet med det allmänna produktsäkerhetsdirektivet (artikel 5(3)). Avsikten är att systemet ska utgöra en del av marknadsövervakningen och vara ett hjälpmedel för myndigheterna. Målet med systemet är även att underlätta anmälningsförfarandet och förbättra samarbetet mellan myndigheterna och företagen.


Systemet består av två delar:

  • anmälningsblankett som finns tillgänglig för alla
  • webbdatabas som är avsedd för myndigheterna.


Verksamhetsutövaren använder blanketten i systemet för att göra en anmälan. Anmälan om en farlig konsumtionsvara görs i första hand av en tillverkare inom EU-området eller av tillverkarens representant eller en importör, om det inte finns någon tillverkare inom EU-området.


Anmälan görs till myndigheterna i alla de medlemsstater på vars marknad den farliga konsumtionsvaran finns. Den som gör anmälan ska översätta denna till språken i alla de länder för vilka anmälan är avsedd. Systemet innehåller en automatisk översättare till fem språk (engelska, franska, tyska, spanska och italienska), men översättningen till andra språk (t.ex. finska) ska anmälaren själv sörja för.


Kommissionen har utarbetat anvisningar för hur anmälan ska göras. Anvisningarna finns på kommissionens webbplats. Vid behov ombeds verksamhetsutövarna lämna ytterligare information utöver de uppgifter som har uppgetts i anmälan i Business Application-systemet.

 

Business Application-systemet

 

 

Annanstans på nätet