Växtskyddsmedel

Direktval: 029 5052 + anknytning

 

Analysmetoder och fysikaliska egenskaper för växtskyddsmedel

 

Marjo Halonen 155

 

Avgifter av växtskyddsmedel

 

Eija-Leena Hynninen 049

Miljökonsekvenser av djurmediciner och mediciner

Virpi Virtanen 083 

 

 

Bekämpningsmedel mot växtsjukdomar

 

Marja Suonpää 092

Emilia Hämäläinen 057

 

Biologisk effektivitet av växtskyddsmedel

Liisa Hirvonen 040

Marja Suonpää 092   

Försäljningsstatistik över växtskyddsmedel

Mervi Savela 022

 

Bekämpningsmedel mot skadedjur (insekticider)

Marja Suonpää 092

 

 

Godkännande av GEP-institutioner

Jouni Rokkanen 100

 

Ogräsämnen

Liisa Hirvonen 040

 

Internationellt samarbete kring växtskyddsmedel

Eija-Leena Hynninen 049
Päivi Arvilommi 021
Kaija Kallio-Mannila 036 
Heini Paloheimo 033

 

Lagstiftning om växtskyddsmedel

Eija-Leena Hynninen 049
Kaija Kallio-Mannila 036

 

Mikrobiologiska preparat

Riitta Silvo 073
Sirpa Luomahaara 038

 

Miljörisker hos växtskyddsmedel

Leona Mattsoff 047
Riitta Silvo 073
Virpi Virtanen 083 

 

Miljökvalitetsnormer

Leona Mattsoff 047

 

Minor uses

Marja Suonpää 092

Liisa Hirvonen 040

 

 

Handlingsprogrammet för hållbar användning av växtskyddsmedel (NAP)

Satu Rantala 013
Eija-Leena Hynninen 049

 

Parallellpreparat

Jouni Rokkanen 100 

Heini Paloheimo 033

 

Skogsbruksämnen

Marja Suonpää 092

 

Testning av spridningsutrustning för växtskyddsmedel 

 

Satu Rantala 013

Tillstånd för försöksverksamhet

Jouni Rokkanen 100

 

Utbildning och examina kring växtskyddsmedel

 

 

Satu Rantala 013
Eija-Leena Hynninen 049

 

Hälsorisker hos växtskyddsmedel

Anita Laakkonen 102
Sirpa Luomahaara 038
Marika Päällysaho 174

 

Växtförökningsmaterial

Marja Suonpää 092 

 

Växtskyddsmedelsregistret

Mervi Savela 022

 

Växtskyddsmedelsrester i livsmedel, konsumentsäkerhet

Juha Laakso 075 

Johanna Rajasärkkä 136