Stödtjänster och utveckling, kommunikation, utbildning

 

Direktval: 029 5052 + anknytning
 
Arkivering Lillman Sanna 065
Visuri Pirjo 429

ICT-ärenden

Rantanen Jorma 106

Betalningsuppmaningar

Riissanen Pirjo 426

 

Betalningsrörelse Riissanen Pirjo 426

Bokföring Riissanen Pirjo 426

Handlingsoffentlighet

Inkinen Johanna 160
Karjalainen Sanna-Mari 513

 

Inköpsfakturor Riissanen Pirjo 426

Juridiska frågor

 

Inkinen Johanna 160
Karjalainen Sanna-Mari 513

 

Kommunikation

 

 

Salomaa-Valkamo Johanna 481
Kipinoinen Mirva 119
Kuusio Paula 255
Kylmämaa Heta 172
Nurmi Timo 242
Salste Elisa 878

 

Kontorstillbehör Pölkki Anne 200

Kvalitetshantering Levä Kirsi 162

Materielupphandling och -underhåll Aronen Salla 164

Olycksanmälningar
 
Olycks- och skaderegistret VARO

Olycks- och skadeundersökning

 

Tulonen Tuuli 671

Tulonen Tuuli 671

Tulonen Tuuli 671

Personalutbildning Hiltunen Satu 505

Pressmeddelanden

Kuusio Paula 255
Kylmämaa Heta 172
Salste Elisa 878

 

Registratorskontor Visuri Pirjo 429

Tryckningsärenden, tryckalster Hiltunen Satu 505


Förvaltning av webbsidor

Salste Elisa 878
Hiltunen Satu 505

 

Forskningsuppdrag och prognostisering

 

Päivinen Minna 685

Utvecklingsuppdrag

 

Levä Kirsi 162


Översättningar Aroheikki Ari 465