Mätdon och metrologi

 

Direktval: 029 5052 + anknytning


Lagstiftning Valkeapää Tuomo 241
Hemminki Sari 244

EU-direktiv Valkeapää Tuomo 241
Hemminki Sari 244

e-märkning Hemminki Sari 244
Valkeapää Tuomo 241

Rådgivning om mätdon och
justering (kröning)
Valkeapää Tuomo 241


Övervakning och
marknadsövervakning

Valkeapää Tuomo 241


Anmälningar om ojusterade
(okrönta) mätdon
Hemminki Sari 244