Marknadsövervakning av kemikalier

Direktval: 029 5052 + anknytning  
   

Obs!

  • REACH- och CLP-rådgivning    tfn 0400 393 033
  • Biocidrådgivning                     tfn 050 597 6338

 

 

 

Ackumulatorer och batterier

 

Tiia Salamäki 632

 

Ämnen i föremål (t.ex. textilier)

 

Elina Vaahtovuo 003

 

Biocider

 

Päivi Karnani 076

 

CLP-förordningen (EU); klassificering,
märkning och förpackning av kemikalier

 

 

 

 

Tarja Karlemo 713
Markus Mäki 175
Jussi Ollikka 086
Päivi Karnani 076 

 

Övervakningsforumet i Europeiska
kemikaliemyndigheten ECHA

 

 

Marilla Anttila 048
Mervi Assmann 039

 

Övervakning av förpackningar enligt avfallslagen

 

Tiia Salamäki 632

 

Växtskyddsmedel

 

Lotta Kaila 053

 

Detaljförsäljning av kemikalier

 

Jussi Ollikka 086

 

Kosmetiska preparat

 

Terhi Tauriala-Rajala 044
Anna Vuori 035

Märkningar av sprängämnesprekursorer

 Jussi Ollikka 086

 

Tvättmedelsförordningen (EU)

 

 

Markus Mäki 175

 

POP-förordningen (EU)
(långlivade organiska föroreningar)

 

Mervi Assmann 039
Jussi Ollikka 086

 

RAPEX

 

Elina Vaahtovuo 003

 

REACH-begränsningar

 

 

 

Mervi Assmann 039
Elina Vaahtovuo 003
Jussi Ollikka 086

 

REACH-tillståndsförfaranden

 

 

Elina Vaahtovuo 003

 

REACH-registrering

 

Mervi Assmann 039

 

REACH-säkerhetsdatabladet och annan information
längs leveranskedjan

 

Tarja Karlemo 713
Markus Mäki 175

RoHS-direktivet; farliga ämnen i elektrisk och
elektronisk utrustning

 

Tiia Salamäki 632

 

VOC-övervakning
(flyktiga organiska föreningar)

 

Päivi Karnani 076

 

WEEE-direktivet; el- och elektronikavfall

Tiia Salamäki 632

 

Övervakning av kemikalier i smycken

Pirjo Säle 672

Anneli Pärnänen 637