Hantering av farliga kemikalier och explosiva varor, säkerheten av tryckbärande anordningar

 
 
Direktval: 029 5052 + anknytning
   
ATEX (omständigheter, explosionsfarliga utrymmen)

Teräsmaa Erkki 386
Valanto Tapani 366
Pietikäinen Sanna 686

 

ATEX (utrustning)

Mustonen Hanna 569

 

Godkända rörelser 

 

 • gasmonteringsaffärer

Rajamäki Merja 518

 • installationsaffärer för oljeeldningsanläggningar

Rajamäki Merja 518

 • besiktningsaffärer för oljecisterner

 

Rajamäki Merja 518

Kemikaliecisterner (icke-tryckbärande)

 

Valvisto Tarja 415

 

Hantering och upplagring av kemikalier,
säkerhetskrav för flytgasanläggningar

Ahonen Leena 487
Heinimaa Tanja 657
Hietamäki Kati 011
Ijäs Aki 682
Järvenpää Tero 017
Kahilaniemi Henna 790
Kononen Hannu 411
Kukkola Timo 358
Lax Sara 122
Peippo Matti 059
Pietikäinen Sanna 686
Talvitie Timo 654
Teräsmaa Erkki 386
Valanto Tapani 366
Virtanen Kim 300

 

Naturgas

 • tillståndskrav
 • byggtillstånd för naturgas- och biogasrörledningar
 • byggtillstånd för naturgasupplag
 • byggtillstånd för påfyllningsstationer för naturgas
 • anmälningar om driftsövervakare för naturgasrörledningar
 • installationsaffärer för naturgasrörledningar av plast

 

Jaskari Arto 149

 

Planering av markanvändning (planutlåtanden)

Ahonen Leena 487
Heinimaa Tanja 657
Kukkola Timo 358
Talvitie Timo 654
Valanto Tapani 366

 

Säkerhetskrav för flytgasanläggningar

Se Hantering och upplagring av kemikalier

 

Flytgasanordningar (konsumtionsvaror och privat användning)

 

Huttunen Seppo 471

 

Olycksanmälningar


 

 • allvarliga olyckor utanför tjänstetiden
Rantakoski Päivi 359
 • VARO-registret

 

Tulonen Tuuli 671

Tryckbärande anordningar

 

Soppela Johanna 585
Kauppinen Markus 519

Behörighetsprov

 

 Se Examina

Överföringsintyg för explosiva varor Ahosilta Sanna 249
Ojala Mikko 427

Produktkraven för explosiva varor, farlighetsklassificering och import

 

Ojala Mikko 427
Ahosilta Sanna 249

Tillverkning och upplagring av explosiva varor

 

 

Kahilaniemi Henna 790
Kukkola Timo 358
Ijäs Aki 682
Talvitie Timo 654
Virtanen Kim 300

 

Examenstillfällen och fakturering

 

Välimäki Marita 230 

 

Examina (behörighetsprov)

Jaskari Arto 149 (naturgas)

 

Virtanen Kim 300 (explosiva varor)

 

Transport av farliga ämnen (TFÄ); förpackningar och -tankar

Lehmusmies Simo 055