Kemikalieregistertjänster

Direktval: 029 5052 + anknytning

 
   

Mottagning av kemikalieanmälningar

 

 

 

Juha Birkman 707
Sirpa Liimatainen 709

 

Informationsinnehåll av kemikalieanmälningar, säkerhetsdatablad, rådgivning och utbildning

 

Matti Vartiainen 701
Nina Lampinen 705
Anu Matilainen 706

 


KETU-användningstillstånd


Nina Lampinen 705


Fakturering

 
Merja Ojala 702


Mängduppgifter


Anu Matilainen 706


Nordiskt samarbete


Nina Lampinen 705