Guldvaskning, malmletning, gruvor

 Direktval: 029 5052 + anknytning

 

I ärenden kring mineralrättigheterna betjänar vi våra kunder i Rovaniemi och Helsingfors.

 

 

Sektionschef 

 

Terho Liikamaa  117

 

Förbehåll

 Maija Viikinen 166


Gruvtillstånd och utmål 

 

Ossi Leinonen  205
Maria Kivi 132 

 

Gruvsäkerhet och gruvkartor

Ossi Leinonen 205
Aki Ijäs 682

 

Guldvaskningstillstånd


Pasi Molkoselkä  133
Katja Palo 191

 

Juridiska ärenden

 

Tuula Sääskilahti 142

 

Karta över mineralrättigheter
(förbehåll, malmletning, utmål, guldgrävning)

 

Jussi Hytönen 163

 

 

Malmletningstillstånd

Ilkka Keskitalo 151
Heikki Puhakka  201
Maija Viikinen 166