Biocider


Direktval: 029 5052 + anknytning

 

Biocidlagstiftning, biocidförordningen

 

 

Anna-Maija Hämäläinen 070
Hannu T. Mattila 178
Tiina Tuusa 078

 

Biocidavgifter

 

 

Isto Hongisto 061
Pia Lindfors 032
Kaarina Repo 001

Godkännande av biocidprodukter

 

Pia Lindfors 032
Kaarina Repo 001

Analysmetoder för biocider 

 

Kimmo Karhi 025
Tapio Korkolainen 114

Register

 

Pia Lindfors 032
Isto Hongisto 061

 

Biologisk effektivitet av biocider

 

Sanna Kaukoniemi 023
Timo Nieminen 107
Elina Rydman 079


Fysikalisk-kemiska egenskaper av biocider 

 

Kimmo Karhi 025
Tapio Korkolainen 114

Hälsorisker förorsakade av biocider

 

Tuija Hyvärinen 064
Anna-Maija Hämäläinen 070
Kimmo Karhi 025
Jaana Palomäki 054
Elina Rydman 079

 

Miljörisker förorsakade av biocider

Sanna Kaukoniemi 023
Sanna Koivisto 030 

Jaana Pasanen 067
Sari Penttinen 129

Biocida bekämpningsmedel (insekticider och insektsrepellenter)  

Tuija Hyvärinen 064
Sari Penttinen 129

 

Desinfektionsmedel

 

Kimmo Karhi 025
Tapio Korkolainen 114

 

Rodenticider

 

Sanna Koivisto 030
Jaana Palomäki 054

 

Antifoulingprodukter

 

Jaana Pasanen 067
Pia Lindfors 032

 

Ansökningsblanketter

 

Isto Hongisto 061

Förfrågningar om försäljningsvolymer av biocider

 

Isto Hongisto 061

 

Skyddskemikalier, impregnerat trä

 

Kaarina Repo 001

 

Exponering av arbetstagare och konsumenter

 

 

Tuija Hyvärinen 064
Anna-Maija Hämäläinen 070