Anordningar inom räddningsväsendet

 

Direktval: 029 5052 + anknytning

 

   
Besiktningsorgan

Kauppinen Markus 519

 

 
Brandlarmanläggningar

Johansson Björn 515

 

 

Brandlarmanläggningsaffärer

 

Johansson Björn 515

 

Brandfiltar

Meurman Karoliina 651

 

 

Brandvarnare

 

Meurman Karoliina 651

 


Besiktnings- och underhållsaffärer för handbrandsläckare

 


Johansson Björn 515

 

Fabrikstillverkade eldstäder

Siponen Kari 675

 

 

Handbrandsläckare

Meurman Karoliina 651

 

Handbrandsläckaraffärer

 

Johansson Björn 515

 

Installations- och underhållsaffärer för släckningsanordningar

 


Johansson Björn 515

 

 

Ljudsystem för utrymningslarm

Meurman Karoliina 651

 

Kolmonoxidvarnare

Meurman Karoliina 651

 

Rökventilationsanläggningar

Meurman Karoliina 651
Johansson Björn 515
 

 

Släckningsanordningar

 

Johansson Björn 515

 

 
Utrustning för förstahandssläckning

Johansson Björn 515
Meurman Karoliina 651

 

 
Utrustningar i skyddsrum Meurman Karoliina 651