Yrkesmässiga produkter

Sökning
Kokko Kurt, sektionschef

Telefon: 029 5052 128

Ahola Johanna, överinspektör

Inomhusbyggprodukter

Telefon: 029 5052 740

Ahosilta Sanna, inspektör

Kundbetjäning, explosiva varor

Telefon: 029 5052 249

Johansson Björn, överinspektör

Brandlarm- och släckningsanläggningar, installations- och underhållsaffärer för brandlarm- och släckningsanordningar, rökventilationsanläggningar, utrymningsbelysning, handbrandsläckaraffärer

Telefon: 029 5052 515

Kokkonen Krista, avdelningssekreterare

Telefon: 029 5052 072

Kulmala Petri, överinspektör

Bärande konstruktioner (stål)

Telefon: 029 5052 741

Lakua Laura, överinspektör

Bärande konstruktioner (betong och trä)

Telefon: 029 5052 742

Lehmusmies Simo, överinspektör

Transport av farliga ämnen (TFÄ), transportförpackningar och -tankar för farliga ämnen

Telefon: 029 5052 055

Meurman Karoliina, överinspektör

Marknadsövervakning av konsumentprodukter (brandvarnare, kolmonoxidvarnare, handbrandsläckare, släckningsfiltar)

Telefon: 029 5052 651

Niittyvuopio Veijo, överinspektör

Byggprodukter, värmeisolationsmaterial och infraprodukter, marknadsövervakning

Telefon: 029 5052 250

Ojala Mikko, överinspektör

Explosiva varor, fyrverkeripjäser, gasanordningar

Telefon: 029 5052 427

Porkola Paula, överinspektör

Byggprodukter (ventilations-, vatten- och avloppsanordningar)

Telefon: 029 5052 081

Valvisto Tarja, överinspektör

Förhandsgodkännande och marknadsövervakning av importerade kemikaliecisterner

Telefon: 029 5052 415