Elektriska produkter

Sökning
Mattila Hannu, sektionschef

Telefon: 029 5052 103

Auvinen Ahti, inspektör

Marknadsövervakning och säkerhet av elektriska produkter

Telefon: 029 5052 560

Hakala Kimmo, överinspektör

Telefon: 029 5052 199

Hartikainen Teemu, överinspektör

Ekodesignkraven, energieffektivitet, energimärkningar

Telefon: 029 5052 655

Johansen Maija, avdelningssekreterare

Telefon: 029 5052 007

Karisola Sami, överinspektör

Marknadsövervakning och säkerhet av elektriska produkter

Telefon: 029 5052 880

Keskinen Marika, överinspektör (tjänstledig)

Ekodesignkraven, energieffektivitet, energimärkningar

Telefon: 029 5052 000

Lepistö Jukka, överinspektör

Elbränder, jord- och stenmaterial, jord- och mineralaggregat, färdigblandad betong

Telefon: 029 5052 460

Mustonen Hanna, ledande expert

Marknadsövervakning av elektriska produkter, elektromagnetisk kompatibilitet (EMC), utrustning i explosionsfarliga omgivningar (ATEX)

Telefon: 029 5052 569

Niemi Seppo, överinspektör

Marknadsövervakning och säkerhet av elektriska produkter

Telefon: 029 5052 167

Rinnemaa Reino, överinspektör

Marknadsövervakning av mätinstrument och elektriska produkter

Telefon: 029 5052 143

Savolainen Yngve, inspektör

Övervakning av elektriska produkter i butiker

Telefon: 029 5052 258

Toivonen Mika, ledande expert

Marknadsövervakning och säkerhet av elektriska produkter, ackumulatorer och batterier

Telefon: 029 5052 653

Tuomi Jari, inspektör

Övervakning av elektriska produkter i butiker

Telefon: 029 5052 681