Växtskyddsmedel

Sökning
Kallio-Mannila Kaija, sektionschef

Telefon: 029 5052 036

Anttila Heli, överinspektör

Växtskjudomsämnen, GEP-godkännande

Telefon: 029 5052 019

Arvilommi Päivi, överinspektör

EU-ärenden, lagstiftning, nationell sysselsättningsplan (NAP), samordning av utvärdering av effektämnen

Telefon: 029 5052 021

Autio Sari, överinspektör (tjänstledig)

Miljökonsekvensbedömning av växtskyddsmedel, internationellt samarbete kring växtskyddsmedel

Telefon: 029 5052 000

Hakasalo Marjo, tillståndshandläggare

Sekreteraruppgifter, förvaltning av växtskyddsmedelsregistret

Telefon: 029 5052 006

Halonen Marjo, överinspektör

EU-utvärdering av växtskyddsmedel och effektämnen, fysikalisk-kemiska och tekniska egenskaper, analytiska metoder, specifikationer, motsvarigheter

Telefon: 029 5052 155

Hiljama Arja, tillståndshandläggare

Handläggning av ansökningar om växtskyddsmedel, förvaltning av växtskyddsmedelsregistret

Telefon: 029 5052 029

Hirvonen Liisa, överinspektör

Ogräsämnen, biologisk effektivitet, övervakning, samordning av utvärdering av effektämnen

Telefon: 029 5052 040

Hynninen Eija-Leena, ledande expert

Godkännande av växtskyddsmedel, lagstiftning och internationellt samarbete, tillstånd för försöksverksamhet

Telefon: 029 5052 049

Hämäläinen Emilia, överinspektör

Telefon: 029 5052 057

Laakkonen Anita, överinspektör

Utvärdering av hälsorisk och risker av växtskyddsmedel, nationellt godkännande, klassificering och märkningar

Telefon: 029 5052 102

Laakso Juha, överinspektör

EU-utvärdering av växtskyddsmedel och effektämnen, rester, metabolism

Telefon: 029 5052 075

Laitinen Pauliina, överinspektör

Hållbar användning av växtskyddsmedel, koordinering av nationell handlingsplan (NAP), integrerat växtskydd, växtskyddsutbildnings- och examenssystem, testningssystem för spridningsredskap, internationellt samarbete

Telefon: 029 5052 171

Londesborough Susan, överinspektör

Telefon: 029 5052 056

Luomahaara Sirpa, överinspektör

Utvärdering av hälsorisk och risker av växtskyddsmedel, EU-utvärdering av effektämnen, EU-samarbete

Telefon: 029 5052 038