Ledning och stab

Sökning
Putkonen Tiina, direktör

Telefon: 029 5052 959

Laitinen Pirjo, avdelningssekreterare

Telefon: 029 5052 082

Raitala Suvi, överinspektör (tjänstledig)

Övervakning av efterlevnaden av kemikalielagstiftning, verkställande av REACH- och CLP-förordningarna (EU), rådgivning

Telefon: 029 5052 000

Räisänen Jouni, ​ledande expert

Telefon: 029 5052 098

Valkama Tuuli, överinspektör

Telefon: 029 5052 124