Kemikalieprodukter

Sökning
Anttila Marilla, sektionschef

Telefon: 029 5052 048

Assmann Mervi, överinspektör

EU:s REACH-förordning, forum för verkställighet i Europeiska kemikaliemyndigheten (ECHA), begränsningar enligt EU:s POP-förordning

Telefon: 029 5052 039

Kaila Lotta, överinspektör

Övervakning av handel med och användning av växtskyddsmedel

Telefon: 029 5052 084

Karlemo Tarja, överinspektör

Marknadsövervakning av kemikalier

Telefon: 029 5052 713

Karnani Päivi, överinspektör

EU:s biocidförordning, biocidiska bekämpningsmedelspreparat (insekticider, insektsavskräckande medel, rodenticider)

Telefon: 029 5052 076

Koivula Johanna, avdelningssekreterare

Sekreteraruppgifter, materialbeställningar, examensintyg

Telefon: 029 5052 060

Kontio Sari, överinspektör

Informationsinnehåll av kemikalieanmälningar, skyddsinformationsblad, rådgivning, utbildning

Telefon: 029 5052 712

Matilainen Anu, överinspektör

Informationsinnehåll av kemikalieanmälningar, skyddsinformationsblad, rådgivning, utbildning, mängduppgifter

Telefon: 029 5052 706

Mäki Markus, överinspektör

Marknadsövervakning av kemikalier

Telefon: 029 5052 175

Ollikka Jussi, överinspektör

Marknadsövervakning av kemikalier, detaljförsäljning av kemikalier, påskrifter om sprängämnesprekursorer

Telefon: 029 5052 086

Pärnänen Anneli, inspektör

Ädelmetallprodukter

Telefon: 029 5052 000

Salamäki Tiia, överinspektör

RoHS, WEEE, ackumulatorer och batterier (miljöärenden), övervakning av förpackningar

Telefon: 029 5052 632

Strand Arja, tillståndshandläggare

Telefon: 029 5052 582

Suomalainen Kati, överinspektör

SVHC-ämnen, textilier

Telefon: 029 5052 015

Suutari Tiina, överinspektör

REACH- och CLP-förordningarna, klassificering och märkningar av kemikalier allmänt, utvärdering av hälsofaror och risker av kemikalier

Telefon: 029 5052 193