Industrikemikalier

Sökning
Ekman Annette, sektionschef

REACH-, CLP-, kosmetika- och tvättmedelsförordningarna allmänt; föreståndare

Telefon: 029 5052 002

Einola Juha, överinspektör

REACH- och CLP-förordningarna, miljörisker av kemikalier, PBT-egenskaper, nanomaterial, hormonstörande kemikalier

Telefon: 029 5052 120

Ekokoski Elina, överinspektör

CLP-förordningen, allmän klassificering och märkningar av kemikalier, hälsorisker av kemikalier, nanomaterial

Telefon: 029 5052 009

Kiiski Johanna, överinspektör

REACH-förordningen, begränsningar och REACH-tillstånd för kemikalier, socioekonomisk analys

Telefon: 029 5052 088

Kuittinen Marko, överinspektör

Telefon: 029 5052 190

Kärkkäinen Pauli, överinspektör

Telefon: 029 5052 074

Leinonen Riitta, ledande expert

REACH- och CLP-förordningarna, allmän klassificering och märkningar av kemikalier, miljörisker och -faror av kemikalier, begränsningar och REACH-tillstånd för kemikalier

Telefon: 029 5052 051

Loikkanen Jarkko, överinspektör

Kosmetikaförordningen, anmälningar om allvarlig oönskad effekt av kosmetisk produkt (SUE-anmälningar), hälsofaror och -risker av kemikalier

Telefon: 029 5052 068

Moilanen Marianne, överinspektör

REACH- och CLP-förordningarna, miljöfaror och -risker av kemikalier, utvärdering av exponering

Telefon: 029 5052 135

Papponen Hinni, överinspektör (tjänstledig)

REACH-förordningen, hälsofaror och -risker av kemikalier, begränsningar för kemikalier, REACH-tillståndsförfarandet, hormonstörande kemikalier

Telefon: 029 5052 108

Priha Maarit, överinspektör

REACH-förordningen, REACH-registreringar, miljöfaror och -risker av kemikalier, hormonstörande kemikalier

Telefon: 029 5052 185

Rissanen Eeva, överinspektör

CLP-förordningen, klassificering, märkningar och förpackning av kemikalier, utvärdering av hälsofaror och -risker av kemikalier

Telefon: 029 5052 045

Suutari Tiina, överinspektör

REACH- och CLP-förordningarna, klassificering och märkningar av kemikalier allmänt, utvärdering av hälsofaror och risker av kemikalier

Telefon: 029 5052 193

Talasniemi Petteri, överinspektör

REACH- och CLP-förordningarna, hälsofaror och -risker av kemikalier, hormonstörande kemikalier

Telefon: 029 5052 104

Tolsa Leeni, överinspektör

CLP-förordningen, klassificering och märkning av kemikalier (fysikaliska egenskaper)

Telefon: 029 5052 109