Biocider

Sökning
Haapasola Paula, sektionschef

Telefon: 029 5052 020

Hanninen Oskari, överinspektör

Telefon: 029 5052 261

Huhtala Eila, avdelningssekreterare

Telefon: 029 5052 031

Hyvärinen Tuija, överinspektör

Utvärdering av hälsorisk och risker av biocider, insekticider och avskräckande medel, utvärdering av arbetstagares och konsumenters utsatthet

Telefon: 029 5052 064

Hämäläinen Anna-Maija, överinspektör

Utvärdering av hälsorisk och risker av biocidpreparat, godkänningsförfaranden för preparat, utvärdering av arbetstagares och konsumenters utsatthet

Telefon: 029 5052 070

Karhi Kimmo, överinspektör

Utvärdering av hälsorisk och risker av biocider, utvärdering av fysikaliska och kemiska egenskaper

Telefon: 029 5052 025

Kaukoniemi Sanna, överinspektör

Miljökonsekvensbedömning av biocider

Telefon: 029 5052 023

Koivisto Sanna, överinspektör

Miljöriskbedömning av biocider, rodenticider

Telefon: 029 5052 030

Korkolainen Tapio, överinspektör

Miljöriskbedömning och godkänningsförfaranden av biocider, tillämpningsområdet för biocidförfattningar, fysikaliska faror

Telefon: 029 5052 114

Kotiranta Saara, planerare

Handläggning av ansökningar och anmälningar om biocidprodukter, förteckningar över tillåtna antifouling- och skyddskemikalier, BTA-registret, nationellt biocidregister, mängdinformationsförfrågningar, produkt-VOC

Telefon: 029 5052 000

Lindfors Pia, överinspektör

Utvärdering av hälsorisk och risker av biocider, godkännande av produkter, antifoulingprodukter

Telefon: 029 5052 032

Mattila Hannu T., överinspektör

Biocidrådgivning, tillämpningsområden och -anvisningar för biocidföreskrifter

Telefon: 029 5052 178

Nieminen Timo, överinspektör

Telefon: 029 5052 107

Palomäki Jaana, överinspektör

Utvärdering av hälsorisker av biocider, rodenticider

Telefon: 029 5052 054

Pasanen Jaana, överinspektör

Miljöriskbedömning av biocider, godkännande av antifoulingprodukter

Telefon: 029 5052 067