Ledning och stab

Sökning
Karjalainen Juha, direktör

Telefon: 029 5052 381

Levä Kirsi, utvecklingsdirektör

Telefon: 029 5052 162

Päivinen Minna, forskningsdirektör

Telefon: 029 5052 685