Ekonomi

Sökning
Lahtinen Marjo, sektionschef

Telefon: 029 5052 096

Hyvönen Marja, ledande expert

Telefon: 029 5052 208

Jensen Karin, planerare

Telefon: 029 5052 210

Leväjärvi Irina, överinspektör

Ekonomiförvaltning

Telefon: 029 5052 554

Liimatainen Seija, planerare

Telefon: 029 5052 428

Mäkinen Inga, planerare

Telefon: 029 5052 129