Data och information

Sökning
Rantanen Jorma, sektionschef

Telefon: 029 5052 106

Birkman Juha, tillståndshandläggare

Mottagning av kemikalieanmälningar

Telefon: 029 5052 707

Hiekka Timo, överinspektör

Telefon: 029 5052 138

Hongisto Isto, planerare

Telefon: 029 5052 061

Hytönen Jussi, planerare

Kartservice av gruvregistret, geodataärenden

Telefon: 029 5052 163

Koskinen Tero-Jukka, överinspektör

Telefon: 029 5052 159

Kusnetsov Heli, tillståndshandläggare

Telefon: 029 5052 232

Liimatainen Sirpa, tillståndshandläggare

Mottagning av kemikalieanmälningar

Telefon: 029 5052 709

Ojala Merja, tillståndshandläggare

Mottagning av kemikalieanmälningar

Telefon: 029 5052 702

Pesonen Heikki, planerare

Telefon: 029 5052 504