Tryckbärande anordningar

Sökning
Kauppinen Markus, sektionschef

Kylanläggningsaffärer, installationsaffärer av gas- och oljeeldningsanläggningar

Telefon: 029 5052 519

Blomberg Teuvo, ledande expert

Marknadsövervakning av tryckbärande anordningar

Telefon: 029 5052 489

Heikki Koivula, överinspektör

Mätinstrument

Telefon: 029 5052 113

Heikkinen Tiina, tillståndshandläggare

Telefon: 029 5052 156

Hemminki Sari, överinspektör

Mätinstrument

Telefon: 029 5052 244

Jaskari Arto, överinspektör

Naturgas (tillståndsärenden och anmälningar av driftsövervakare), användning av tryckbärande anordningar

Telefon: 029 5052 149

Lähdekorpi Laura, tillståndshandläggare

Telefon: 029 5052 066

Nissilä Matti, överinspektör

Användning av tryckbärande anordningar

Telefon: 029 5052 012

Perälä Suvi, överinspektör

Telefon: 029 5052 134

Rajamäki Merja, överinspektör

Kylanläggningsaffärer och behörigheter inom kylbranschen, installationsaffären för oljeeldningsanläggningar, gasinstallationsaffärer

Telefon: 029 5052 518

Rantamäki Elisa, tillståndshandläggare

Telefon: 029 5052 482

Rissanen Tiina, överinspektör

Marknadsövervakning av tryckbärande anordningar och aerosoler

Telefon: 029 5052 043

Sintonen Marika, ​tillståndshandläggare

Telefon: 029 5052 182

Soppela Johanna, överinspektör

Användning av tryckbärande anordningar, registret över tryckbärande anordningar, driftsövervakare, utvecklande av övervakningsregister

Telefon: 029 5052 585

Valkeapää Tuomo, ledande expert

Mätinstrument och ädelmetallprodukter

Telefon: 029 5052 241