Tryckbärande anordningar

Sökning
Kauppinen Markus, sektionschef

Kylanläggningsaffärer, installationsaffärer av gas- och oljeeldningsanläggningar

Telefon: 029 5052 519

Blomberg Teuvo, ledande expert

Marknadsövervakning av tryckbärande anordningar

Telefon: 029 5052 489

Heikki Koivula, överinspektör

Mätinstrument

Telefon: 029 5052 113

Heikkinen Tiina, tillståndshandläggare

Registret över tryckbärande anordningar, ändringsanmälningar om tryckbärande anordningar

Telefon: 029 5052 156

Hemminki Sari, överinspektör

Mätinstrument

Telefon: 029 5052 244

Jaskari Arto, överinspektör

Naturgas (tillståndsärenden och anmälningar om driftsövervakare), drift av tryckbärande anordningar

Telefon: 029 5052 149

Lähdekorpi Laura, tillståndshandläggare

Registret över tryckbärande anordningar, ändringsanmälningar om tryckbärande anordningar

Telefon: 029 5052 066

Nissilä Matti, överinspektör (tjänstledig)

Användning av tryckbärande anordningar

Telefon: 029 5052 012

Perälä Suvi, överinspektör

Naturgas (tillståndsärenden och anmälningar om driftsövervakare), drift av tryckbärande anordningar

Telefon: 029 5052 134

Rajamäki Merja, överinspektör

Kylanläggningsaffärer och behörigheter inom kylbranschen, installationsaffären för oljeeldningsanläggningar, gasinstallationsaffärer

Telefon: 029 5052 518

Rantamäki Elisa, tillståndshandläggare

Telefon: 029 5052 482

Rissanen Tiina, överinspektör

Marknadsövervakning av tryckbärande anordningar och aerosoler

Telefon: 029 5052 043

Soppela Johanna, överinspektör

Drift av tryckbärande anordningar, registret över tryckbärande anordningar, driftsövervakare, utvecklande av övervakningsregistren

Telefon: 029 5052 585

Valkeapää Tuomo, ledande expert

Mätinstrument och ädelmetallprodukter

Telefon: 029 5052 241

Vuontisjärvi Nina, överinspektör

Telefon: 029 5052 063