Industriella processer

Sökning
Ahonen Leena, sektionschef

Telefon: 029 5052 487

Heinimaa Tanja, överinspektör

Industriell hantering och upplagring av farliga kemikalier

Telefon: 029 5052 657

Hietamäki Kati, överinspektör

Telefon: 029 5052 011

Ijäs Aki, överinspektör

Industriell hantering och upplagring av farliga kemikalier, användning av flytgas, gruvsäkerhet

Telefon: 029 5052 682

Järvenpää Tero, överinspektör

Telefon: 029 5052 017

Kahilaniemi Henna, överinspektör

Övervaknings- och utvecklingsuppgifter

Telefon: 029 5052 790

Kononen Hannu, överinspektör

Industriell hantering och upplagring av farliga kemikalier, ATEX, utrymmesklassificering, kemikaliecisterner, flytgas

Telefon: 029 5052 411

Kukkola Timo, överinspektör

Industriell hantering och upplagring av farliga kemikalier

Telefon: 029 5052 358

Laine Alina, överinspektör

Telefon: 029 5052 010

Lax Sara, överinspektör

Industriell hantering och upplagring av farliga kemikalier

Telefon: 029 5052 122

Myllymäki Aimo, tillståndshandläggare

Telefon: 029 5052 501

Peippo Matti, överinspektör

Telefon: 029 5052 059

Pietikäinen Sanna, överinspektör

Industriell hantering och upplagring av farliga kemikalier

Telefon: 029 5052 686

Talvitie Timo, överinspektör

Industriell hantering och upplagring av farliga kemikalier

Telefon: 029 5052 654

Teräsmaa Erkki, överinspektör

Industriell hantering och upplagring av farliga kemikalier

Telefon: 029 5052 386