Gruvor

Sökning
Liikamaa Terho, sektionschef

Telefon: 029 5052 117

Keskitalo Ilkka, överinspektör

Malmletning och gruvärenden, inmutningar, malmletningstillstånd

Telefon: 029 5052 151

Kivi Maria, överinspektör

Malmletning och gruvärenden, inmutningar

Telefon: 029 5052 132

Leinonen Ossi, ledande expert

Malmletning och gruvärenden, gruvtillstånd

Telefon: 029 5052 205

Molkoselkä Pasi, överinspektör

Malmletning och gruvärenden, guldvaskning

Telefon: 029 5052 133

Palo Katja, överinspektör

Malmletning och gruvärenden, malmletningstillstånd

Telefon: 029 5052 191

Puhakka Heikki, överinspektör

Malmletning och gruvärenden, malmletningstillstånd

Telefon: 029 5052 201

Sääskilahti Tuula, överinspektör

Telefon: 029 5052 142

Tuominen Esa, inspektör

Malmletning och gruvärenden, malmletningstillstånd

Telefon: 029 5052 000

Viikinen Maija, överinspektör

Malmletning och gruvärenden, malmletningstillstånd

Telefon: 029 5052 166