Elektriska installationer

Sökning
Westerlund Harri, sektionschef

Elektriska installationer, hissar

Telefon: 029 5052 572

Hatakka Sakari, överinspektör

Elektriska installationer, hissanläggningar, el- och hissentreprenader, bränder orsakade av elinstallationer

Telefon: 029 5052 562

Huurinainen Ville, överinspektör

Elektriska installationer, elentreprenader

Telefon: 029 5052 111

Iholin Timo, överinspektör

Elentreprenader, auktoriserade besiktningsmän

Telefon: 029 5052 594

Iivonen Esko, överinspektör

Telefon: 029 5052 004

Pietilä Timo, överinspektör

Auktoriserade besiktningsmän, elektriska installationer, elentreprenader

Telefon: 029 5052 631

Reponen Johanna, tillståndshandläggare

Anmälningar om el- och hissentreprenader, elentreprenörsregistret, elsäkerhetsexamina, elektriska installationer, driftsledare

Telefon: 029 5052 005

Savola Antti, ledande expert

Hissar, hissentreprenader, lyftdörrar

Telefon: 029 5052 684

Suonurmi Eija, tillståndshandläggare

Elektriska installationer, driftsledare, anmälningar om el- och hissentreprenader, elentreprenörsregistret, elsäkerhetsexamina

Telefon: 029 5052 687

Suvanto Markku, överinspektör

Elektriska installationer i Ex- och medicinska utrymmen, fördelningscentraler, elektriska installationer, elentreprenader

Telefon: 029 5052 565

Vieru Oona, tillståndshandläggare

Telefon: 029 5052 288