Tändare och tändstickor

Inom EU-området inträffar årligen uppskattningsvis 1500-1900 olycksfall och 34-40 olyckshändelser med dödlig utgång förorsakade av eldsvådor som uppkommit genom att barn lekt med cigarettändare. Som barnsäker anses cigarettändare vara, som utformats och tillverkats på ett sådant sätt att under 4 år gammalt barn i vanliga eller rimligtvis förutsägbara bruksförhållanden inte kan använda den.

 

Även cigarettändare, som liknar andra föremål och som attraherar barn, är förbjudna. Sådana cigarettändare är bland andra sådana som till sin formgivning påminner om tecknade figurer, leksaker, skjutvapen, klockor, telefoner, musikinstrument, fordon, människokroppen eller dess delar, djur, livsmedel eller dryckesförpackningar, eller vilka ger ifrån sig ljud eller som har blinkande ljus, rörliga delar eller andra effektmedel. Det viktigaste målet är även i detta sammanhang att skydda barnen.


Tändstickor

Enligt respons som erhållits från konsumenterna tänder bl.a. tändstickorna dåligt och går av vid tändning. Även svavlet i stickans ända har lossnat medan det brunnit, varvid konsumenten eller konsumentens egendom kan ha skadats. I test som utförts av importörerna eller myndigheterna har dock inga väsentliga brister framkommit, utan stickorna har uppfyllt de säkerhetskrav som ställts på dem.

Importörer, den som låtit tillverka tändstickor och den som saluför tändstickor ansvarar för att tändstickorna uppfyller de säkerhetskrav som ställs på dem och att stickorna inte äventyrar konsumentens säkerhet. På tändsticksaskarna skall också finnas samtliga för säkerheten nödvändiga märkningar på finska och svenska, bl.a. anvisningar om att tändstickorna skall hållas utom räckhåll för små barn.

 

Konsumenten kan själv inverka på tändstickornas säkerhet genom att tända dem på rätt sätt. Det rätta sättet är att med ett lätt svep dra stickan bort från en själv – inte genom att slå stickan i asken med ett våldsamt slag. Stickorna skall förvaras oåtkomligt för barn och på torrt ställe inomhus. Naturträ reagerar lätt på fuktvariationer och därför kan stora temperaturväxlingar inverka på tändstickornas egenskaper.