Rullgardiner och gardiner


Långa rullgardinskedjor och dragsnören till gardiner kan medföra stryprisk för barn. I synnerhet småbarnsföräldrar uppmanas att ge akt på långa kedjor och dragsnören. Långa kedjor som kan formas till öglor och långa dragsnören som kan lindas runt halsen är farliga för små barn. Sådana kedjor och snören ska hållas utom räckhåll för små barn till exempel genom att man fäster dem runt en krok på väggen eller någon annan lämplig fästanordning.

 

Långa rullgardinskedjor kan fästas exempelvis runt ett väggfäste, så att de inte hänger lösa. Om sådana säkerhetstillbehör inte följer med produkten, kan man fråga efter dem i gardinaffären. I hemmen gäller det också att tänka på att placera möblerna i synnerhet i barnkammaren, t.ex. sängar, byråer och liknande, så att barnen inte kommer åt kedjor och dragsnören om de klättrar på möblerna.

 

Med rullgardiner och vissa typer av gardiner (t.ex. persienner) ska det följa tillbehör med vars hjälp långa kedjor och snören kan hållas utom räckhåll för barn. Annars måste man när produkten planeras tänka på att minimera stryprisken på något annat sätt. Sådana produkter ska också vara försedda med en varning om stryprisk. Förutom varningen ska bruksanvisningen innehålla en uppmaning om att möblerna ska placeras på ett säkert sätt och anvisningar om hur tillbehören ska monteras och användas.