Möbler

 

Minnelista för köp, bruk och skötsel av möbler

 

Med tanke på säkerheten är det viktigt att kolla:

 • konstruktionens hållbarhet
 • att måttsättningen är riktig
 • balansen och stabiliteten
 • att finishen är väl utförd, t.ex. inga skarpa kanter, inga stickor i kanterna
 • materialens brandsäkerhet
 • att monterings- och bruksanvisningar är tydliga

Montera med omsorg

 • en möbel är trygg bara om den är rätt monterad
 • du har rätt att få anvisningarna på finska och svenska
 • kolla med säljaren att du själv kan montera möbeln
 • följ anvisningarna, är de oklara så fråga säljaren
 • kolla stabiliteten - bör hyllan t.ex. säkras i väggen?

Ta inte onödiga risker

 • rök inte i sängen, lämna inte ljus att brinna utan tillsyn
 • sitt inte och gunga på stolens bakben, det har slutat med ett fall för många
 • använd inte möblerna att kliva upp på, en stege är säkrare
 • låt inte barnen klättra på hyllor eller skåp

Rätt vård

 • be säljaren om skötselråd för möblerna. Om möbeln har varufakta, så hittar du där både skötselråd och information om material och tillverkningsmetoderna. Tillverkaren, importören och säljaren svarar för att möblerna är säkra. Tukes och kommunernas hälsovårdsinspektörer övervakar säkerheten.

Tillverkaren, importören och säljaren ansvarar för produkternas säkerhet.

 

Meddela om dina iakttagelser - hjälp samtidigt andra

Om du misstänker att någon artikel eller service du använder kan förorsaka fara för din hälsa eller din egendom skall du meddela om det till Tukes.

 

Material