Ljusprodukters och ljuslyktors brandsäkerhet


Riskerna med ljusprodukter är risken för eldsvåda och för brännskador. De vanligaste risksituationerna är följande:
 • Lyktans yta blir så het att man får en brännskada om man rör vid den
 • Temperaturen innanför lyktan blir så hög att lyktan övertänds. Då flammar hela den flytande ljusmassan upp, temperaturen stiger ytterligare, lågorna kan slå högt och branden kan sprida sig.
 • Underlaget för en lykta eller ett ljus är inte tillräckligt värmeisolerande, utan blir så het att bordsskivan smälter, förkolnar eller antänds.
 • Lyktan eller ljuset har placerats t.ex. alltför nära gardiner, som antänds.
 • Ljusen står för nära varandra och hettar därför upp varandra, temperaturen stiger och ljusen övertänds eller det uppstår en brand som sprider sig i omgivningen. 
 • Man flyttar på ett brinnande ljus och får hett stearin på händerna med en brännskada som följd. När man flyttar på ett brinnande ljus kan det också ta i t.ex. gardiner och antända dem.
 • En begagnad tändsticka har faller på ljuset och får ligga kvar, eller man petar t.ex. med en tändsticka på lågan, och ljuset övertänds.
 • En manschett eller annan prydnad antänds, när man låter ett ljus brinna ner.
 • En marschall står för nära ett staket, buskar eller andra antändliga material och dessa fattar eld.
 • Vinden griper tag i en marschall så att den flyger mot buskar eller nära andra antändliga material och åstadkommer en brand.
 • Ett barn råkar svälja lampolja eller suger på veken i en oljelampa och får en lungskada.

Tillverkarens och säljarens ansvar

Tillverkaren, importören och säljaren ansvarar för att de ljusprodukter de säljer är trygga om de används på rätt sätt. De ansvarar också för att produkterna åtföljs av tillräcklig basinformation, varningsmärkningar och bruksanvisningar.

 

Köparen har rätt att få följande uppgifter:

 • Produktens benämning enligt handelssed, namnet på den som tillverkat eller låtit tillverka produkten och innehållets mängd. Med hjälp av dessa basuppgifter kan produkten och tillverkningspartiet identifieras och den ansvarige näringsidkaren nås, om produkten har något fel.
 • Uppgift om eventuell parfym i produkten.
 • Varningsmärkningar och bruksanvisningar, som varierar något beroende på vilket slag av ljusprodukt det är fråga om. Varningstexter som är gemensamma för alla produkter är bl.a. följande:
  • Placera alltid på eldfast material och tillräckligt långt avstånd från antändliga material.
  • Lämna aldrig ett brinnande ljus obevakat.
  • Lämna aldrig barn eller djur ensamma med levande ljus.
  • Ställ inte ljusen för nära varandra

Märkningarna ska finnas antingen på själva ljuset eller dess hölje eller medfölja produkten, t.ex. innanför en lykta, så att konsumenten säkert får dem när han köpet produkten. Märkningarna ska finnas på både finska och svenska.

Ljusprodukter är säkra endast om de används rätt. Därför lönar det sig att fråga efter anvisningar, läsa dem och följa dem.