Gör det själv-elarbeten

Egentliga elarbeten får endast utföras av registrerade fackmän inom elbranschen. Vissa små elarbeten får likväl utföras av den vanliga elkonsumenten, om denne säkert kan utföra dem på ett korrekt ock säkert sätt. Anvisningar för hur du utför vissa små reparationer på ett säkert sätt hittar du i guiden Elsäkerhet i hemmet. Kom också alltid ihåg att iaktta de installations- och bruksanvisningar som medföljer produkten.

 

Utför alltid arbeten gällande elapparater i spänningslöst tillstånd. Innan arbetet påbörjas skall strömmen brytas antingen med hjälp av huvudbrytaren, genom att avlägsna säkringarna eller genom att dra ut elapparatens stickpropp ur eluttaget. Säkerställ också att ingen annan kommer åt att slå på strömmen till arbetsobjektet.

 

Bruksåtgärder tillåtna för alla elkonsument:

 • Byte av säkring (byte av säkring för bostad och för belysningsregulator, s.k. dimmer, återställning av automatsäkring i driftsläge)
 • Byte av lampa och tändare i belysningsarmatur
 • Konstaterande av spänningslöshet med hjälp av godkänd spänningsprovare i samband med att arbete tillåtet för alla elkonsumenter
 • Funktionsprovning av jordfelsbrytare


Reparations- och installationsåtgärder tillåtna för alla elkonsumenter:

 • reparation och tillverkning av enfasig skarvsladd 
 • byte av skadad enfasig anslutningssladd och stickpropp för elapparat  
 • anslutning av inredningsarmatur med anslutningsdon, även kallad "sockerbit" 
 • i fast installation ersättning av "sockerbit" med belysningsuttag för stickpropp enligt det nya systemet samt byte av skadat belysningsuttag för stickpropp 
 • hopmontering av elapparater för hobbybruk av t.ex. elektronikbyggsats och reparation av dylik apparat  

Läs mera här (på finska)

 

Andra för alla elkonsumenter tillåtna arbeten:

 • installation av antenn för egnahemshus
 • reparation av mekaniska delar till elapparat, t.ex. byte av slang till tvättmaskin, förutsatta att apparatens berörings- och fuktskydd inte ändras
 • rivning av elinstallationer som gjorts spänningslösa på ett tillförlitligt och absolut sätt