Trampoliner

Säkerhetstips för trampolinköpare och -användare

 

Trampolinernas popularitet har kontinuerligt vuxit och det står trampoliner på allt fler finska gårdar. Att hoppa trampolin är en bra motionsform men trampolinen är också förknippad med risker som man bör känna till. Trampolinerna har under en följd av somrar förorsakat olyckor för barn. Skadorna har bestått av arm- och benbrott liksom hjärnskakningar.

 

Farliga situationer uppstår t.ex. när flera personer hoppar trampolin samtidigt. Hopparna kan då stöta ihop med varandra. Det finns också risk för att de minsta barnen kan slungas ut ur trampolinen handlöst och då skada sig. Å andra sidan har också mera erfarna trampolinhoppare råkat ut för skador, för med växande erfarenhet tycks också modet och risktagningen tillta. Den som gör volter och kullerbyttor kan komma ner på trampolinen med huvudet eller nacken före. Merparten av alla skador i trampoliner kunde undvikas genom att man använder skyddsnät och följer säkerhetsanvisningarna.

 


Att komma ihåg vid anskaffning av trampolin 

 • Skaffa trampolin med skyddsnät. Om du skaffar skyddsnät separat skall du se till att skydnätet är förenligt med trampolinen. 
 • Jämför olika produkter beträffande egenskaper (t.ex. stabilitet, madrassering av resårer, krokar och stomme). 
 • Försäkra dig om att du får finsk- och svenskspråkiga sammanställnings- och bruksanvisningar med trampolinen.

Att beakta när trampolinen ställs samman

 • Placera trampolinen på ett så jämnt underlag som möjligt (t.ex. på sand eller gräsmatta) så att den ligger stadigt på underlaget. 
 • Se till att det finns tillräckligt med fritt utrymme runt trampolinen och att det under, på sidan om och ovanför trampolinen inte finns vassa eller hårda föremål eller andra riskfaktorer (t.ex. väggar, trädgrenar, andra hobbyartiklar eller elledningar).   
 • Sammanställ trampolinen omsorgsfullt enligt de åtföljande instruktionerna. Fäst särskild uppmärksamhet vid fastsättning av benen.  
 • Montera skyddsnätet enligt anvisningarna. Med hjälp av ett skyddsnät kan man effektivt hindra att någon faller av trampolinen.

Viktigt att alltid kontrollera innan trampolinen används

 

 • Trampolinens skick (alla delar är hela). Särskilt viktigt när trampolinen tas i bruk efter vinterförvaringen. Ersätt vid behov skadade delar med nya. Använd inte trampolinen om den är våt, smutsig eller skadad.
 • Benens fastsättning (särskilt viktigt när trampolinen har flyttats). 
 • Trampolinens omgivning (under, på sidan om och ovanför trampolinen får inte finnas några hinder, eller andra riskfaktorer).  
 • Att trampolinens användare i kläder eller fickor inte har vassa eller hårda föremål, som kan förorsaka skada.

Lek i trampolin och övervakning

 • Föräldrarna skall övervaka barnens lek i trampolinen. 
 • Bara en person åt gången får hoppa trampolin. Då förhindras att hopparna stöter ihop med varandra. Om personer med olika vikt använder trampolin samtidigt är det risk för att de mindre hopparna kan slungas våldsamt ut ur trampolinen eller att en större hoppare kan falla på en mindre. 
 • Använd trappor, om det är möjligt, när du stiger på eller av trampolin. Man skall aldrig lämna en trampolin genom att hoppa. 
 • Det är viktigt att hopparen först lära sig grundhoppen och först sen pröva på svårare hopp. Vid kullerbyttor och volter kan man falla med huvudet eller nacken före, vilket kan resultera i att man förlamas eller till och med avlider.
 • Man skall inte hoppa för länge eller för många gånger i följd i trampolin. Vid överansträngning är det svårt att hålla balansen. Om du förlorar balansen är det viktigt att stoppa hoppandet och lugna ner situationen. Man stoppar hoppandet genom att fjädra med knäna. 
 • Hoppa inte vid regnväder för då kan trampolinens matta vara hal. 
 • Hoppa inte trampolin om du är alkoholpåverkad.