Textilvaror

Säkerheten är en viktig egenskap beträffande textilvaror för i vanligt bruk står många textilvaror i kontakt med huden under lång tid. Textilvaror används också av speciellt känsliga grupper, såsom spädbarn och småtting. Till textilvaror hör bl.a. sängkläder, gardiner, mattor och kläder (såsom skjortor, byxor, huvudbonader och handskar) samt blöjor. Textilierna skall uppfylla produktsäkerhetslagstiftningens allmänna säkerhetsbestämmelser. Textilierna får inte äventyra konsumentens hälsa eller säkerhet. 


De mest typiska säkerhetsproblemen beträffande textilier ansluter sig till:

  • band och snören i barnkläder
  • små detaljer som lossnar (utsmyckningar o.dl.), som ett litet barn kan sätta i sin mun och som kan förorsaka kvävning
  • nickelmetall i knappar och knäppare
  • formaldehyd i sängtextilier och kläder
  • i allmänhet till ofullständiga märkningar av produkterna.

Textilierna skall vara försedda med erforderlig information för att produkten skall kunna användas på ett tryggt sätt över hela sin livstid. Informationen bör vara klar och entydig, och den skall utgångsmässigt finnas på såväl finska som svenska. Informationen skall sitta på lättåtkomligt ställe.


Kläder avsedda för barn under sju (7) år samt barn med en längd under 134 cm får inte alls innehålla band eller åtstramande snören i huva eller i området kring huvudet. Sådana band kan förorsaka fara för strypning eller annan fara i situationer, där band fastnar i exempelvis i redskap på lekplatsen, i skidliftar, dörrar i trafikmedel eller hissar, eller i rulltrappor.


Konsumenter, som åt småbarn skaffat kläder med band eller åtstramande snören i huva eller området kring halsen, kan själv avlägsna sådana band och snören. Även föräldrar som själv syr kläder åt sina barn bör fästa särskild uppmärksamhet vid saken och undvika att använda band och åtstramande snören i kläder för småbarn, särskilt i huvor och kring huvudet. I fåll under höft får heller inte finnas löst hängande band, eftersom de, särskilt hos större barn, kan fastna i fortskaffningsmedel stadda i rörelse.