Sparkcyklar

 

Köp med eftertanke!

 • Tänk efter vad sparkcykeln (FiSv: sparkbrädet) ska användas till.
 • Pröva dig fram och välj den som “sitter bäst” för dig, men jämför också priserna.
 • Se noga på sparkcykelns finish.
 • Studera bruksanvisning och lär dig montera cykeln säkert och tryggt.
 • Med varje sparkcykel ska det finnas bruksanvisning både på svenska och på finska!
 • På sparkcyklar tillämpas produktsäkerhetslagen och bestämmelserna i konsumentskyddslagen om fel i gods.

 

Lär barnen noga!

 • Föräldrarna måste hålla sparkcykelåkande barn under uppsikt och ska hjälpa dem med hopvikningen och med uppmonteringen.
 • Tänk efter om barnet har tillräcklig mognad för att åka sparkcykel - är balansen tillräckligt god?
 • Lär barnet använda cykeln rätt.
 • Det är viktigt med skyddsutrustning, allra minst hjälm.
 • Tänk på risken att fingrarna blir i kläm när cykeln viks ihop.
 • Påminn barnen om trafikreglerna och om vikten av att bete sig förnuftigt i trafiken.

 

Underhåll och använd sparkcykeln rätt!

 • Kontrollera före varje åkning att sparkcykeln är i skick.
 • Montera cykeln omsorgsfullt, kolla att låsningarna faktiskt är fastspända!
 • Dra till skruvarna om du märker att det finns glapp, t.ex. i styrningen.
 • Kontrollera regelbundet lagren och cykelns allmänna skick.
 • Använd inte sparkcykeln för trickåkning och för att åka nedför trappor och avsatser; en standardsparkcykel tål sannolikt inte belastningen.

 

Faror!

 • De flesta små sparkcyklar av aluminium har ingen begränsare av styrrörelsen eller styrdämpare; därför kan framhjulet svänga fritt. Låt inte hjulet ställa sig på tvären under åkningen!
 • Akta fingrarna! De hamnar lätt i kläm när du viker ihop styrstången.
 • Köp en sparkcykel som har god finish och som är omsorgsfullt monterad! Vassa kanter, vingliga skruvar etc. är alltid säkerhetsrisker.
 • Var försiktig i trafiken och beakta alltid andra som rör sig!
 • Håll små barn under uppsikt!