• Textstorlek aaa

Magnetleksaker


Byggserieleksaker som innehåller magneter och andra leksaker med magnetdelar har varit orsak till tiotals olyckor i Europa och i USA, åtminstone i ett fall med dödlig utgång. De flesta av olyckorna har drabbat barn över 3 år och en femtedel har drabbat barn över 8 år. Olyckorna är en följd av att produkten eller någon av dess delar svalts.

 

Om barnet sväljer mer än en magnet eller tillsammans med magneten sväljer något annat metallföremål, så kan delar som ligger i olika partier av matsmältningskanalen sugas mot varandra. Metalldelarna kan då förorsaka tillstoppning och infektioner. Det finns också risk för att de perforerar tarmväggarna. Delar som sugs mot varandra rör sig inte vidare i tarmkanalen, så obstruktionen kan bara tas bort med operation.

 

Magnetleksaker ska inte ges till små barn som kan tänkas svälja dem av misstag. Äldre barn kan för sin del svälja dem med flit, av experimentlust. Det är skäl att minnas att magneter inte bara förekommer i leksaker, utan i många andra föremål som barnen får tag i.

 

Den som förmodar att ett barn råkat svälja en magnet ska omedelbart föra barnet till en läkare och då berätta om sin förmodan. Det underlättar diagnosen. På röntgenbilden syns kanske bara ett föremål, trots att det kan vara fråga om flera magnetleksaksbitar som dras mot varandra, eventuellt så att en del av tarmväggen kommer i kläm mellan bitarna.