Barnvårdsartiklar

 

Med barnvårdsartikel förstås produkt som t.ex. hjälper barnet att sova eller gör det lättare att bära, transportera eller mata ett barn eller att sköta barnets hygien. Till barnvårdsartiklar räknas bl.a. barnvagnar, bärkorgar, matstolar, nappar och nappflaskor samt haklappar.

 

Förutom säkerheten gällande leksaker är säkerheten hos barnvårdsartiklar en särskilt viktig faktor, eftersom barnen utgör en sårbar konsumentgrupp. Barnvårdsartiklarna måste uppfylla de allmänna säkerhetsbestämmelserna i produktsäkerhetslagstiftningen. De får inte förorsaka fara för konsumentens hälsa eller egendom.

 

Barnvårdsartikel skall vara försedd med erforderlig information för att produkten tryggt skall kunna användas under hela dess livstid. Informationen skall vara klar och begriplig och finnas på såväl finska som svenska.

 

På barnvårdsartikel eller dess förpackning skall bl.a. finnas:

  • produktens namn enligt handelsnamnet
  • information om tillverkare, tillverkarens representant eller importör
  • bruks-, service- och skötselanvisningar, såsom tvätt- och rengöringsanvisningar för matbestick och textilier samt eventuella varningar.

Följ alltid bruksanvisningarna och varningarna. Lämna aldrig späd- eller småbarn utan tillsyn! Späd- eller småbarn skall inte lämnas utan tillsyn, även om säkerhetshöjande produkter och redskap skulle stå till förfogande, såsom säkerhetsportar, selar eller solskydd, därför att dessa produkter inte förhindrar olyckor av sig själv.

 

Mer information om säkerhet i hemmet hittar du på Kampanjen mot hemolyckor.

 

En bristande säkerhet hos en produkt utgör alltid ett produktfel enligt konsumentskyddslagen. Konsumenten har då rätt till gottgörelse för felet, i allmänhet i praktiken att returnera produkten och få pengarna tillbaka.

 

Särskild uppmärksamhet bör fästas vid använda barnvårdsartiklar. Säkerhetsnivån hos gamla barnvårdsartiklar svarar nödvändigtvis inte mot nyare eller uppfyller inte alla nuvarande säkerhetsbestämmelser. Säkerheten hos en begagnad barnvårdsartikel kan avsevärt ha försämrats till exempel som följd av slitage i konstruktionerna. Dessutom måste man komma ihåg att hygienkraven är höga särskilt på produkter avsedda för spädbarn och att det kan vara svårt att försäkra sig om hygienen och renheten hos en använd produkt.